Åsa Bergström Talare

Recipharm

Talare för

59. Vatten, sanitet, hälsa: antibiotikaresistens och rättigheter

Fredag 10:30 - 12:00 Operetten

Antibiotics supply chain and manufacturing perspective on water, AMR and Human Rights