Lena Göransson Modigh Talare

Västra Götalandsregionen

Talare för

59. Vatten, sanitet, hälsa: antibiotikaresistens och rättigheter

Fredag 10:30 - 12:00 Operetten

Public procurement and the verification of social and environmental sustainability criteria.