Anna Åkerblom Talare

Swedwatch

Talare för

59. Vatten, sanitet, hälsa: antibiotikaresistens och rättigheter

Fredag 10:30 - 12:00 Operetten

Introduction: Antimicrobial Resistance and Human Rights