Carl Fredrik Graf Talare

Länsstyrelsen Östergötland

Talare för

55. Relationer och umgänge för barn i våldets skugga

Fredag 10:30 - 12:00 Spegelsalen

Inledningstalare

Land
Sverige