Henry Ascher Talare

Göteborgs Universitet och Angereds Närsjukhus

Talare för

17. Rätt till hälsa för papperslösa – samverkan mot vårdhinder

Torsdag 13:00 - 14:30 Verdefoajén

Professor, barnläkare. Medicinskt ansvarig vid Rosengrenska stiftelsen.