Peter Toftgård ModeratorUtställare

Erikshjälpen

Moderator för

47. Female Genital Mutilation - Religion, Culture or a Health Issue?

Fredag 09:00 - 10:00 Verdefoajén

International Programme Director - ERIKS Development Partner / Erikshjälpen