Alexandra Nörby Workshop facilitator

Länsstyrelsen Östergötland

Workshop facilitator för

55. Relationer och umgänge för barn i våldets skugga

Fredag 15 november 2019 10:30 - 12:00 Spegelsalen

Land / Region
Sverige