Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profilbild för 59. Vatten, sanitet, hälsa: antibiotikaresistens och rättigheter

59. Vatten, sanitet, hälsa: antibiotikaresistens och rättigheter Har passerat

Fredag 15 november 2019 10:30 - 12:00 Operetten

Talare: Anna Åkerblom, Isabel Frost, Lena Göransson Modigh, Åsa Bergström
Moderator: Andrea Caputo

Hur kan tillgång till vatten och sanitet, bättre användning av antibiotika och minskade föroreningar från tillverkningen bidra till kampen mot antibiotikaresistens och till allas rätt till hälsa?

Seminariet fokuserar på rätten till hälsa i produktionsländer och olika aktörers - såsom läkemedelsföretag och lagstiftares - ansvar.

Att kunna behandla infektionssjukdomar och att ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är nyckelfaktorer för hälsan. Men överanvändning av antibiotika, föroreningar från tillverkningen och bristande sanitetssystem kan bli drivkrafter för resistens, samtidigt som brist på rent vatten och hygien ökar beroendet av antibiotika. En ond cirkel som kräver åtgärder i både produktions- och konsumtionsledet.

Arrangör(er)

SIWI Swedish Water House, Swedwatch

Taggar

Agenda 2030
Folkhälsa
Hållbarhet
Jämlik hälsa
Konsumtion
Miljö
Naturresurser
Sjukvård

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet
Media

Språk

Svenska
English

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Anna Åkerblom Talare

Swedwatch

Introduction: Antimicrobial Resistance and Human Rights

Isabel Frost Talare

Center for Disease Dynamics, Economics & Policy (CDDEP)

Water and AMR in India – what is the human rights perspective? (call in from India)

Lena Göransson Modigh Talare

Västra Götalandsregionen

Public procurement and the verification of social and environmental sustainability criteria.

Åsa Bergström Talare

Recipharm

Antibiotics supply chain and manufacturing perspective on water, AMR and Human Rights

Andrea Caputo Moderator

SIWI

Project presentation and moderation of the session