Morten Kjaerrum Talare

Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law

Talare för

58. Rätten till hälsa – erfarenheter från Angereds Närsjukhus

Fredag 10:30 - 12:00 Sonaten

Director of the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law and Chair of The Board of the European Council on Refugees and Exiles (ECRE). Previously he was the first Director of the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) and founding Director of the Danish Institute for Human Rights (DIHR).

Moderator för