Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

Talare i urval


Ilan De Basso

Ilan De Basso är en socialdemokratisk politiker samt ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor på EU-parlamentet. Utöver sin erfarenhet inom politik har han även arbetat på Rädda Barnen och Arbetsförmedlingen. På MR-dagarna medverkar De Basso i panelsamtalet "Transnationella företag och mänskliga rättigheter?" som arrangeras av Göteborgs universitet. Läs mer om programmet här.

Emma Leijnse

Emma Leijnse är journalist och författare och arbetar som skol- och utbildningsreporter vid Sydsvenskan. Hon är författare till Fördel kvinna och I en annan klass: ett reportage om skillnaderna i den svenska skolan. År 2019 sommarpratade Leijnse i P1 om könsroller och dess påverkan på våra livsmöjligheter. På MR-dagarna medverkar Leijnse i "Det börjar redan i förskolan - om barns rätt till utbildning, utveckling och jämlika framtidsutsikter", ett panelsamtal arrangerat av Helsingborgs stad. Läs mer om programmet här.

Dibyesh Anand

Professor Dibyesh Anand är Head of School of Social Sciences vid University of Westminster och vice ordförande i universitetets kommitté för jämställdhet, mångfald och inkludering. Anand kommer föreläsa i programmet "India and Kashmir: Pinkwashing human rights" som arrangeras av Nordic Kashmir Organisation (NKO) och Kashmir-Palestine Scholars Solidarity Network. Läs mer om programmet här.

Sakariya Hirsi

Sakariya Hirsi är student, poet, aktivist och medgrundare till Kollektiv sorg. Ett initiativ som startades av Amnesty för att uppmärksamma Sveriges gatuvåld och för att utkräva ansvar av makthavare. År 2022 blev Sakariya Årets Påverkare. Under MR-dagarna medverkar Hirsi i Ibn Rushds "Får man vara muslim i den svenska skolan?" samt Amnestys "Våldet, fattigdomens och ojämlikhetens konsekvenser på barn och ungas utbildning". Läs mer om dem här.

Lisa Pelling

Lisa Pelling är chef för tankesmedjan Arena Ide med särskilt ansvar för demokrati och välfärdsfrågor. Pelling är också expert inom migrations- och integrationsfrågor samt ordförande vid Linköpings universitet. Med sin breda kunskap medverkar Pelling regelbundet som kommentator i radio, TV och podcasts och på MR-dagarna delar hon med sig av sin kunskap i "Angiverifrågan och papperslösas rätt till utbildning". Läs mer om programmet här.

Kitimbwa Sabuni

Kitimbwa Sabuni är organisationsutvecklare och samhällsdebattör, känd som mångårig talesperson för Afrosvenskarnas riksorganisation och Muslimska mänskliga rättighetskommittéen. Sabuni är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm och deltar ofta i debatter och seminarier om rasism. På MR-dagarna deltar Sabuni i samtalet "Diskriminering på arbetsplatsen av svenska muslimer och afrosvenskar" av Ibn Rushd Studieförbund. Läs mer om programmet här.

Louise Lindfors

Louise Lindfors är författare, föreläsare, generalsekreterare för Afrikagrupperna samt ordförande för Fredrika Bremer-förbundet. I sitt arbete fokuserar Lindfors på  internationellt utvecklingssamarbete och civilsamhällets roll för kvinnors och barns rättigheter. Louise Lindfors medverkar på ett flertal seminarier under MR-dagarna. Läs mer om dessa här.

Parul Sharma

Parul Sharma, vikarierande generalsekreterare för Institutet mot Mutor, är även författare och jurist. 2012 grundade hon Academy for Human Rights som förra året utbildade över 600 företag globalt inom hållbarhet. Sharma har medverkat i Sommar i P1 där hon mer ingående berättat om sitt arbete mot korruption och orättvisor. På MR-dagarna är hon moderator för Institutet mot Mutors program "Korruptionen äter mänskliga rättigheter till frukost". Läs mer om programmet här.

Pernilla Baralt

Pernilla Baralt är sedan 2019 generalsekreterare för UNICEF Sverige och har tidigare ansvarat för propositionen att göra barnkonventionen till lag. Baralt har även upprättat en nationell barnrättsdelegation, lett Sveriges bidrag till det globala samarbeten mot våld mot barn och erhållit ledande positioner inom EU-kommissionen. På MR-dagarna deltar Baralt i samtalet "Våra lärdomar av pandemin - säkra elevers rätt till utbildning, delaktighet och inflytande". Läs mer om programmet här.

Magnus Elving

Magnus Elvin jobbade 36 år som åklargare, och ägnade 11 av dessa år med en förundersökning, vid internationella åklagarkammaren, för att kunna väcka åtal mot företrädarna för det svenska oljebolaget Lundin Energy. Elving arbetade med fallet till sin pension, och vintern 2023 släpper Ordfront boken Åklagaren och Fallet Lundin av Elving. Under MR-dagarna kommer han delta i seminariet "Unik rättegång mot företagsledare" av Ordfront. Läs mer om programmet här.

Fredrik Wesslau

Diplomaten Fredrik Wesslau specialiserar sig på konfliktlösning och stabilisering efter konflikter. Wesslau arbetar på Utrikespolitiska institutet på Centrum för Östeuropastudier. Han har tidigare även arbetat på bland annat FN, EU samt OSCE. Wesslau sitter även i styrelsen för The Reckoning Project. Han kommer delta i seminariet "Rättvisa för krigets offer" av Ordfront under MR-dagarna. Läs mer om programmet här.

Rasmus Canbäck

Rasmus Canbäck är frilansjournalist, socialantropolog samt författare som fokuserar främst på de före detta sovjetrepublikerna, huvudsakligen om Nagorno-Karabach-konflikten. År 2023 släppte Canbäck boken Varje dag dör jag långsamt: en reportagebok inifrån Nagorno-Karabach. I boken berättar han om sin upplevelse i Nagorno-Karabach, och hur han tog sig in i regionen där utländska journalister inte släpps in. Canbäck föreläser under MR-dagarna på seminariet "Nagorno-Karabachs glömda offer" av Ordfront.  Läs mer om programmet här.


Malcolm Momodou Jallow

Politikern Malcolm Momodou Jallow är ordinarie riksdagsledamot, sedan 2017, samt ordförande i civilutskottet sedan 2022. Jallow tillhör partiet Vänsterpartiet och är verksam inom Malmö kommun. Utöver detta är även Jallow ordförande i Afrosvenskarnas forum för rättvisa och verksam inom Afrosvenskarnas riksförbund. Under MR-dagarna kommer Jallow att delta i seminariet "Diskriminering på arbetsplatsen av svenska muslimer och afrosvenskar" av Ibn Rushd Studieförbund. Läs mer om programmet här.