Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023
Profilbild för 65. Är "Livets hårda skola" den nya skolan? (ny tid)

65. Är "Livets hårda skola" den nya skolan? (ny tid) Har passerat

Torsdag 23 november 2023 10:00 - 11:00 CET Anna

Föreläsare:
Moderator: Markus Haile
Workshop arrangör: Anna Burack
Paneldeltagare: Eduardo GranVillanuevaContreras, Iraj Shirkhani, Marika Andersson, Nadim Ghazale

OBS! Ny tid (tidigare 24/11 12.30-13.30)

Lärarförbundets tidning Läraren granskade våren 2021 niornas betyg i 59 kommunala grundskolor i 61 områden som polisen klassar som utsatta. Siffran på elever som i dessa områden saknar behörighet till gymnasiet är hela 33,5 % vilket innebär var tredje elev. En siffra som i landet annars ligger på 13,8 %.


Att så många elever i utsatta områden går ut grundskolan utan gymnasiebehörigheten är förödande på flera vis. Vart i skolgången har det fallerat och vad är det för faktorer som bidrar till denna utveckling?


Vi vill med detta seminarium lyfta dessa faktorer för att förstå vad som måste göras för att vända utvecklingen i våra grundskolor i de utsatta områdena.   


Den som gått i ”Livets hårda skola” beskrivs ibland som den som aldrig klarade av skolgången utan istället blev självlärd utanför skolans väggar och lever utan formella grundkunskaper. En utveckling flertalet elever i utsatta områden nu går till mötes, för dessa är frågan relevant att ställa ifall för dessa Livets hårda skola är den nya ”skolan”?  
Arrangör(er)

Brottsofferjouren Sverige och Sensus studieförbund

Ämnestagg

Rätten till utbildning
Barn och unga

Målgrupp

Intresserad allmänhet
Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Språk

Svenska

Nivå

Medel

Föreläsare

Föreläsare

Profilbild för Markus Haile

Markus Haile ModeratorUtställare

Brottsofferjouren Sverige

Profilbild för Anna Burack

Anna Burack Workshop arrangörUtställare

Sensus studieförbund

Verksamhetsutvecklare på Sensus riksförbund med ansvar för relationen och samarbetet med ett antal medlemsorganisationer och samarbetsparter på riksnivå.

Profilbild för Iraj Shirkhani

Iraj Shirkhani Paneldeltagare

Jag har jobbat med barn och ungdomar på ett eller annat sätt i cirka 20 år. Det började med organisationen Hela Malmö och där blev det tydligt för mig att arbete med unga människor i eftersatta områden är mitt kall.

Jag utbildade mig till lärare då jag ansåg att skolan är den viktigaste platsen för att forma morgondagens medborgare. Under åren har jobbat som lärare i Rosengård, Rinkeby, Skärholmen och Vårberg.

Idag jobbar jag på Skolakuten (Östermalm) samt på utbildningsförvaltningen med trygghet och studiero frågor i Stockholm stads skolor.

Profilbild för Marika Andersson

Marika Andersson Paneldeltagare

Profilbild för Nadim Ghazale

Nadim Ghazale Paneldeltagare