Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023
Profilbild för Våldet, fattigdomens och ojämlikhetens konsekvenser på barn och ungas utbildning

Våldet, fattigdomens och ojämlikhetens konsekvenser på barn och ungas utbildning

Torsdag 23 november 2023 16:30 - 17:30 CET

Moderator: Sara Bessa
Paneldeltagare: Iraj Shirkhani, Nicolas Lunabbas, Sakariya Hirsi/Dina Alami

Vad har skolan för roll i det förebyggande arbetet för ett tryggt samhälle för alla? De senaste åren har antalet skjutningar ökat markant. Under 2022 så sköts 61 personer till döds. Det är mer än tidigare år. Många av de som utsätts för våldet är barn under 18 år, och likaså många av gärningspersonerna. Samtidigt ökar barnfattigdomen och fler går till skolan hungriga. I detta samtal fokuserar vi på skolans roll i den ojämlika samhällsutvecklingen. Hur kan skolan jobba mer förebyggande och samtidigt hantera trauma och oro när det uppstår? Hur jobbar skolan idag? Är den beroende av eldsjälar? Och vad säger forskningen om skolans roll i det förebyggande arbetet?  

Arrangör(er)

Amnesty Sverige

Ämnestagg

Rätten till utbildning
Barn och unga

Målgrupp

Intresserad allmänhet
Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Språk

Svenska

Nivå

Grund

Föreläsare

Sara Bessa Moderator

Påverkansanvarig
Amnesty Sverige

Iraj Shirkhani Paneldeltagare

Skolakuten

Nicolas Lunabbas Paneldeltagare

Hela Malmö

Sakariya Hirsi/Dina Alami Paneldeltagare

Kollektiv sorg