Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023
Profilbild för 03. MR-utvecklingen i Sverige – Institutet för mänskliga rättigheter rapporterar

03. MR-utvecklingen i Sverige – Institutet för mänskliga rättigheter rapporterar Har passerat

Torsdag 23 november 2023 10:00 - 11:00 CET Nanny

Föreläsare: Fredrik Malmberg, Marie Cham, Karin Henrikz, Anna Jacobson, Selma Gušić

Institutet för mänskliga rättigheter presenterar kort sin verksamhet och lanserar sin nya rapport ”Kännedom om och upplevelser av mänskliga rättigheter i Sverige 2022–2023”. Tillsammans med Afrosvenskarnas riksförbund och Malmö mot diskriminering samtalar vi också om hinder och möjligheter för att utkräva sina mänskliga rättigheter i Sverige.

Varje år lämnar Institutet för mänskliga rättigheter en rapport till regeringen om sin verksamhet och sina iakttagelser av utvecklingen inom området mänskliga rättigheter under föregående år. I årsrapporten 2023 lyfter vi fram flera samhällsutmaningar som påverkar förutsättningarna för mänskliga rättigheter, internationellt och i Sverige. Vår tids stora utmaningar – som exempelvis klimatkrisen, geopolitiska konflikter, demokratins tillbakagång och tilltagande hot mot den personliga integriteten – påverkar människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda, även i vårt land.

Arrangör(er)

Institutet för mänskliga rättigheter

Ämnestagg

Rätten till arbete
Rätten till utbildning
Demokrati
Diskriminering
Miljö och klimat

Målgrupp

Civilsamhälle
Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas
Skrivtolkas/textas

Språk

Svenska

Nivå

Medel

Föreläsare

Fredrik Malmberg Föreläsare

Institutet för MR

Direktör, Institutet för mänskliga rättigheter

Marie Cham Föreläsare

Ordförande för Afrosvenskarnas Riksorganisation

Karin Henrikz Föreläsare

Biträdande verksamhetschef och jurist, Malmö mot diskriminering och ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna

Anna Jacobson FöreläsareUtställare

Institutet för mänskliga rättigheter

Utredare, Institutet för mänskliga rättigheter

Selma Gušić Föreläsare

Institutet för mänskliga rättigheter

Utredare, Institutet för mänskliga rättigheter