Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023
Profilbild för 62. Vägen till egenmakt – folkbildning som möjliggörare

62. Vägen till egenmakt – folkbildning som möjliggörare Har passerat

Fredag 24 november 2023 10:30 - 11:30 CET Henry

Moderator: Margareta Clarén
Paneldeltagare: Anja Jarekvist, Buhaa Adulrahaman, Jenny Andersson, Martin Nihlgård, Rasha Rabani

Den svenska folkbildningen har sina rötter i våra folkrörelser och har länge ansetts vara det kitt som håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin. Folkbildningen har varit och är en viktig anordnare av den fria och frivilliga bildningen, som gett individer möjligheten att hitta sin väg till egenmakt. Samtidigt ökar utmaningarna i en tid där folkbildningen ifrågasätts allt mer och allt färre ser vad folkbildningen är och gör.

Genom folkbildningens unika pedagogik och metoder har människor som tidigare stått långt ifrån utbildning och arbete kunnat ta steg från exkludering till inkludering. Men hur går detta till och varför är folkbildningen viktig? Hur ser folkbildningen till att människor som står långt från utbildning och arbete hittar sin väg till egenmakt? Och hur gör vi detta i en tid där möjligheterna är många men utmaningarna blir allt fler?

Välkommen till vårt seminarium och ett samtal mellan personer som har olika erfarenheter av och perspektiv på folkbildningen. Här får du ta del av ett samtal om att rustas för att växa, hitta sammanhang och att våga tro på människors egenmakt.

Arrangör(er)

Sensus studieförbund och Sundsgårdens folkhögskola

Ämnestagg

Rätten till utbildning
Demokrati
Metod

Målgrupp

Civilsamhälle
Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Språk

Svenska

Nivå

Grund

Föreläsare

Profilbild för Margareta Clarén

Margareta Clarén Moderator

Sensus

Sensus studieförbund

Anja Jarekvist Paneldeltagare

Folkhögskollärare på allmän kurs, inriktning MR, Sundsgårdens Folkhögskola.

Buhaa Adulrahaman Paneldeltagare

Sensus

Verksamhetsutvecklare, Sensus Studieförbund.

Jenny Andersson Paneldeltagare

Rektor på Glokala folkhögskolan

Profilbild för Martin Nihlgård

Martin Nihlgård Paneldeltagare

Individuell Människohjälp

Generalsekreterare, Individuell Människohjälp

Rasha Rabani Paneldeltagare

f.d. deltagare på Eslövs och Sundsgårdens folkhögskola.