Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023
Profilbild för 84. Transnationella företag och mänskliga rättigheter?

84. Transnationella företag och mänskliga rättigheter? Har passerat

Fredag 24 november 2023 15:30 - 16:30 CET Nanny

Moderator: Deniz Kellecioglu
Paneldeltagare: Karin Gregow, Louise Lindfors, Martin Schibbye

Det finns nu flera politiska initiativ för att transnationella företag ska ta ansvar för mänskliga rättigheter; främst på Förenta Nationerna (FN), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), och Europeiska Kommissionen (EC). Men civilsamhället har flaggat för att processerna tar för lång tid och att dokumenten blir urvattnade. Det är därför viktigt att försvarare av mänskliga rättigheter trappar upp sitt engagemang för meningsfulla förändringar.

Om vi lyckas hålla dessa företag ansvariga kan det innebära viktiga förändringar för miljarder människor och vår planet. Just nu utnyttjar de transnationella företagen människors desperation genom usla arbetsförhållanden och dåligt betalt. Samtidigt har deras produktion och konsumtion allvarliga konsekvenser på miljön. De allra största företagen har också en mycket större ekonomisk makt än länder, särskilt de i Global Syd, vilket gör att politiska beslut går ofta emot befolkningens intressen.

Det gäller att bromsa in denna onda cykel, och samtidigt trigga igång en cykel som är socialt och miljömässigt hållbar. Den här panelen är tänkt att stödja sådana aktiviteter.

Arrangör(er)

Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet

Ämnestagg

Rätten till arbete
Miljö och klimat

Målgrupp

Intresserad allmänhet

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Språk

Svenska

Nivå

Grund

Föreläsare

Deniz Kellecioglu Moderator

Universitetslektor på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Karin Gregow Paneldeltagare

Programrådgivare på ForumCiv

Louise Lindfors Paneldeltagare

Generalsekreterare för Afrikagrupperna

Martin Schibbye Paneldeltagare

Ansvarig utgivare och grundare av den utrikesjournalistiska webbplatsen Blankspot