Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023
Profilbild för 74. Angiverifrågan och papperslösas rätt till utbildning

74. Angiverifrågan och papperslösas rätt till utbildning Har passerat

Fredag 24 november 2023 14:00 - 15:00 CET Anna

Moderator: Lisa Pelling
Paneldeltagare: David Lifmark, Helena Åhlin, Jacob Lind, Matz Nilsson

Papperslösa personer lever under ett ständigt hot om utvisning samtidigt som de har kontakt med välfärdsmyndigheter som skola, sjukvård, bibliotek med mera. Regeringen håller på att utreda ett förslag om att professionella på dessa myndigheter ska ha en skyldighet att ange papperslösa till gränspolisen och Migrationsverket. En sådan skyldighet skulle inte minst underminera papperslösa barns möjlighet att tillgodose sig sin lagstadgade rätt till utbildning. Många kritiska röster har höjts från välfärds-professionerna, bland annat genom att deras fackförbund gjort tydliga uttalanden emot ett sådan förslag. De anser att ett sådant tvång strider mot lärares yrkes-etik, är oförenligt med barns rättigheter och skulle påverka tilliten till samhällsinstitutioner i samhället i negativ riktning. Internationella organisationer har också pekat ut behovet av att upprätthålla "brandväggar" mellan rättighets-givande myndigheter och gränspolis. Sådana brandväggar omöjliggör informationsdelning om papperslösa mellan myndigheter och skyddar vissa platser från inre gränskontroller. Vid det här seminariet kommer vi att diskutera angiveri-förslaget utifrån skolans perspektiv. Hur skulle en skyldighet att ange papperslösa drabba olika professioner i skolan i deras yrkesutövning och papperslösa i deras vardag? Vilka olika möjligheter finns för de som arbetar i skolan att göra motstånd mot ett sådant förslag? Panelen består av lärare, skolledare och forskare som alla engagerar sig i frågan.


Arrangör(er)

IMER-förbundet

Ämnestagg

Rätten till utbildning
Asylrätt och migration
Barn och unga

Målgrupp

Civilsamhälle
Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Språk

Svenska

Nivå

Medel

Föreläsare

Lisa Pelling Moderator

Lisa Pelling är chef för tankesmedjan Arena Idé med särskilt ansvar för demokrati och välfärdsfrågor. Lisa är också ledarskribent på Dagens Arena och regelbunden kolumnist i Social Europe.

Lisa har doktorerat i statsvetenskap vid Wiens universitet, och bl a varit politiskt sakkunnig på utrikesdepartementet.

Lisa Pelling är expert inom migrations- och integrationsfrågor, och ordförande för styrelsen för forskningsinstitutet REMESO vid Linköpings universitet. Lisa har djupa kunskaper om europeisk politik och kopplingen mellan juridik och politik.

Tillsammans med Göran Dahlgren har hon skrivit boken Jämlik vård – en handlingsplan (Premiss 2020). Tillsammans med Johanna Lindell är hon författare till Det svenska missnöjet (Atlas 2021).

Lisa är ofta anlitad som moderator och medverkar regelbundet som kommentator i radio, TV och podcasts, bland annat återkommande i SVT Morgonstudion, Sveriges Radios God morgon, världen! och Kvartals podd Veckopanelen.

David Lifmark Paneldeltagare

Göteborgs universitet

Medlem i Lärarnas yrkesetiska råd. Utbildad gymnasielärare i svenska och religionskunskap. David disputerade i pedagogiskt arbete med avhandlingen "Emotioner och värdegrundsarbete, om hur etnicitet, religiositet och sexualitet kan aktualiseras i lärares undervisning". Arbetar idag som lektor vid Göteborgs universitet, bland annat med yrkesetik i lärarutbildningen.

Helena Åhlin Paneldeltagare

Ordförande i Sveriges lärare, Helsingborg.

Jacob Lind Paneldeltagare

Jacob Lind är forskare vid Malmö universitet. Han har forskat om papperslösa familjer och barns vardagsliv och har även publicerat och engagerat sig i frågan om "brandväggar". Jacob är även ordförande i IMER-förbundet.

Matz Nilsson Paneldeltagare

Matz Nilsson är förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund. Han har tidigare arbetat bland annat som utbildningsdirektör Malmö stad och rektor för Vuxenutbildningen i Lund. Han var även kommissionär i Skolkommissionen och expert i utredningen avseende Professionsprogram. Han är också ordförande för Domarkommittén Bättre skola/SIQ och sitter i Studentlitteraturs styrelse.