Header image for Vitalis 2023

Sessions

The conference at Vitalis 2023 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme.


Register for conference | Vitalis - English

Track: Patientdelaktighet / UX

All sessions

Filters

Location

Topic

Language

Seminar type

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Conference

Profile image for Är det de äldre som inte förstår systemet eller systemet som inte förstår de äldre?

Är det de äldre som inte förstår systemet eller systemet som inte förstår de äldre?

Anna-Karin Edstedt Bonamy, Katarina Wettin, Lina Nilsson
Wednesday May 24, 2023 16:30 - 17:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Panel, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Welfare development, Patient centration, Innovation/research, Usability

Unga vuxna cancerdrabbades möte med primärvården

Christina Pellou, Sandra Häggander
Wednesday May 24, 2023 08:30 - 09:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, On site only, Presentation, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Patient centration, Patient safety

Profile image for Så här pratar du med oss som har hörselnedsättning/dövhet?

Så här pratar du med oss som har hörselnedsättning/dövhet?

Isabel Engwall
Thursday May 25, 2023 11:45 - 12:10 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Patient centration, Apps, Patient safety, Usability, Ethics

Profile image for Sammanhållen planering i 1177 - gemensamma standarder för vårdplaner och digitalt stöd till nära vård

Sammanhållen planering i 1177 - gemensamma standarder för vårdplaner och digitalt stöd till nära vård

Liv Fries, Sofie Zetterström, Cecilia Qwinth, Cecilia von Alten, Chris Landergren, Johannes Hörnberg, Lisbeth Löpare Johansson, Maria Gill
Wednesday May 24, 2023 11:00 - 12:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Panel, Other, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Benefits/effects, Patient centration, Usability

Profile image for Roadmap till patientdelaktighet

Roadmap till patientdelaktighet

Cristin Lind, Eva Helmersson, Jenny Christensson, Lena Strömberg
Wednesday May 24, 2023 13:30 - 14:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Patient centration, Management, Innovation/research, Government information, Usability

Revision enligt standard för patientdelaktighet

Hanna Svensson, Jenny Wetterling
Wednesday May 24, 2023 14:30 - 15:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Management, Follow-up/Report of current status

Profile image for Patientrapporterade mått, en förutsättning för personcentrerad vård

Patientrapporterade mått, en förutsättning för personcentrerad vård

Lars Gustafsson, Thomas Wallenfeldt
Wednesday May 24, 2023 13:00 - 13:30 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Innovation/research

Profile image for Patientmedverkan - en förutsättning för optimal utveckling av digitala verktyg i vården

Patientmedverkan - en förutsättning för optimal utveckling av digitala verktyg i vården

Frida Smith, Karin Svenningsson
Wednesday May 24, 2023 14:00 - 14:30 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Introductory, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Patient centration, Usability

Profile image for Patientkommunikation i fokus - från papper till strukturerad digital patientresa

Patientkommunikation i fokus - från papper till strukturerad digital patientresa

Jim Larsson, Louise Ercolino, Victoria Sandqvist
Wednesday May 24, 2023 09:30 - 10:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Patient centration, Follow-up/Report of current status, Usability

Profile image for Nöjdhet och användarbeteende på 1177

Nöjdhet och användarbeteende på 1177

Andreas Leifsson
Wednesday May 24, 2023 15:30 - 16:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Other, Introductory, Organizational development, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Follow-up/Report of current status

Profile image for Lyssna så att någon hör. Verklig användning av patienters röst

Lyssna så att någon hör. Verklig användning av patienters röst

Christian Andersson, Sofia Tegelid
Thursday May 25, 2023 09:00 - 09:30 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Patient centration, Innovation/research, Usability

Profile image for Hur kan vi öka patientsäkerhet för dem med kommunikations- och språksvårigheter genom teknik?

Hur kan vi öka patientsäkerhet för dem med kommunikations- och språksvårigheter genom teknik?

Linn Persson Lidholm
Thursday May 25, 2023 11:20 - 11:45 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development, Management, Patient safety, Ethics

Profile image for Hur involverades invånare i listningstjänsten

Hur involverades invånare i listningstjänsten

Agneta Calleberg, David Jakobsson, Linus Ersson, Marcelle Ghaoui, Tina TarreMonfrino
Thursday May 25, 2023 10:55 - 11:20 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Benefits/effects, Welfare development, Management, Follow-up/Report of current status, Law, Judicial procedures, Patient safety, Government information

Profile image for Extremanvändares erfarenheter är viktig för digitalisering

Extremanvändares erfarenheter är viktig för digitalisering

Gunilla Karlsson
Thursday May 25, 2023 08:30 - 09:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Welfare development, Patient centration, Municipality, Innovation/research, Patient safety, Usability, Ethics

Profile image for Digitalt hjälpmedel för Nära vård för suicidala patienter

Digitalt hjälpmedel för Nära vård för suicidala patienter

Lillemor Broling, Åsa Berggren
Wednesday May 24, 2023 10:30 - 11:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Benefits/effects, Patient centration, Apps, Patient safety, Usability

Profile image for Digitaliseringsträffar för medborgare

Digitaliseringsträffar för medborgare

Eva Pilsäter Faxner
Wednesday May 24, 2023 09:00 - 09:30 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Care professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Education (verification), Patient safety

Profile image for Den digitala arbetmiljön inom hälso och sjukvården - hur ser den ut idag och hur kan vi jobba för att det ska bli bättre imorgon?

Den digitala arbetmiljön inom hälso och sjukvården - hur ser den ut idag och hur kan vi jobba för att det ska bli bättre imorgon?

Åsa Cajander
Thursday May 25, 2023 09:30 - 10:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Tools for implementation, Intermediate, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Education (verification), Innovation/research, Usability

Profile image for Användbarhet nyckel till framgång - case study Region Västernorrland

Användbarhet nyckel till framgång - case study Region Västernorrland

Gerda Tjernström
Wednesday May 24, 2023 16:00 - 16:30 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Documentation, Apps, Patient safety, Usability

Profile image for Användarvänlighetens betydelse inom medicinsk innovation

Användarvänlighetens betydelse inom medicinsk innovation

Emma Långström, Isabella Smolarski
Thursday May 25, 2023 10:30 - 10:55 A4
Patientdelaktighet / UX, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Innovation/research, Apps, Usability