Huvudbild för Vitalis 2022

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2022 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Det går fortsatt att köpa tillgång till det digitala innehållet

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Profilbild för Framtidens vårdinformationssystem – hur påverkas vården och patienten?

Framtidens vårdinformationssystem – hur påverkas vården och patienten?

Lilas Ali
Torsdag 19 maj 2022 09:50 - 10:20 A2
Masterclass, Svenska, Other, eHealth, Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Education (verification)

Profilbild för Västerbotten utan gränser

Västerbotten utan gränser

Jonas Wikström, Angela Deocampo, Patrik Björnfot, Robyn Schimmer
Onsdag 18 maj 2022 09:30 - 09:45 F5
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Remote Health Care, Live, Standard >25 min, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Welfare development,, Municipality, Innovation/research

Profilbild för Nationellt överenskomna beskrivningar av gemensamma informationsmängder inom patologi

Nationellt överenskomna beskrivningar av gemensamma informationsmängder inom patologi

Elham Gholami, Karin Wallis
Onsdag 18 maj 2022 09:30 - 10:00 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad)

Profilbild för Den digitala utvecklingen i kommunerna 2022

Den digitala utvecklingen i kommunerna 2022

Julia Lindström
Onsdag 18 maj 2022 08:30 - 09:00 A4
Välfärdsteknik, Svenska, Welfare Technology, Live, Standard >25 min, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Students, Care professionals, Patient/user organizations, Welfare development,, Municipality

Profilbild för Socialstyrelsens arbete med God och nära vård

Socialstyrelsens arbete med God och nära vård

Iréne Nilsson Carlsson
Onsdag 18 maj 2022 13:00 - 13:45 A5
Nära vård, Svenska, Quality and knowledge management, Live, Annat, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Care professionals, Healthcare professionals, Welfare development,, Patient centration, Management, Municipality, Follow-up/Report of current status,, Patient safety

Profilbild för Den digitala patienten - användarnas upplevelser av e-tjänster i vården

Den digitala patienten - användarnas upplevelser av e-tjänster i vården

Charlotte Schürer von Waldheim, Lorna Bartram
Onsdag 18 maj 2022 08:30 - 09:00 F3
Svenska, Inhabitant/Patient needs, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Usability

Profilbild för International cooperation and innovation is key for the future of Digital Health

International cooperation and innovation is key for the future of Digital Health

Britta Stenson, Maria Hassel
Onsdag 18 maj 2022 13:00 - 13:30 A1
Införande / förändringsledning, English, Future Health and Social Care, Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Management, Innovation/research, Follow-up/Report of current status,, Documentation,, Law, Judicial procedures, Patient safety, Information security, Government information

Profilbild för Patientkontrakt

Patientkontrakt

Anette Nilsson, Lisbeth Löpare Johansson
Onsdag 18 maj 2022 10:30 - 11:00 F1
Nära vård, Svenska, Other, eHealth, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Care professionals, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad)

Profilbild för Different, but same same?

Different, but same same?

Anna Rossander
Torsdag 19 maj 2022 13:00 - 13:30 F3
”Död åt informatiken, leve informatiken”, Svenska, Informatics/semantics, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Innovation/research, Test/validation, Documentation,, Apps, Law, Judicial procedures, Patient safety, Information security, Usability

Profilbild för CRUSH Covid

CRUSH Covid

Mats Martinell, Region Uppsala
Tisdag 17 maj 2022 10:50 - 11:00 F6
Befolkningsdata - population based health, Svenska, Decision Support, Live, Annat, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Education (verification), Management, Innovation/research

Profilbild för Nya digitala metoder för behandling av hypertoni formar framtidens vårdmodeller för kronisk sjukdom

Nya digitala metoder för behandling av hypertoni formar framtidens vårdmodeller för kronisk sjukdom

Ghassan Darwiche
Tisdag 17 maj 2022 13:00 - 13:30 F1
Svenska, Cutting-edge health and medical technology, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Politicians, Technicians/IT/Developers, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Patient centration, Innovation/research, Apps

Profilbild för Egenmonitorering av patienter med KOL i primärvården

Egenmonitorering av patienter med KOL i primärvården

Christian Gertzén, Elin Gustafsson, Linda Karlsvärd
Torsdag 19 maj 2022 08:30 - 09:00 F2
Egenmonitorering, Svenska, Remote Health Care, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration

Profilbild för Läkemedel - att sätta patienten i centrum genom att lösa konflikter mellan föreskrifter, IT och arbetssätt

Läkemedel - att sätta patienten i centrum genom att lösa konflikter mellan föreskrifter, IT och arbetssätt

Mikael Hoffmann
Torsdag 19 maj 2022 14:00 - 14:30 F1
Läkemedel, Svenska, Future Health and Social Care, Live, Standard >25 min, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Education (verification), Patient centration, Follow-up/Report of current status,, Patient safety, Usability

Profilbild för Egenmonitorering, vår nya vardag för kvinnor med komplicerad graviditet

Egenmonitorering, vår nya vardag för kvinnor med komplicerad graviditet

Anna-Karin Ringqvist, Märta Elverfors
Onsdag 18 maj 2022 14:15 - 14:30 F1
Egenmonitorering, Svenska, Digital Assistive Technology, Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Innovation/research

Profilbild för Min vård Gävleborg - Assisterad triage och hur det påverkar 1177- Vårdguiden på telefon

Min vård Gävleborg - Assisterad triage och hur det påverkar 1177- Vårdguiden på telefon

Rebeca Carlander, Simon Nilsson
Onsdag 18 maj 2022 13:45 - 14:30 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Future Health and Social Care, Annat, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Apps, Patient safety, Usability

Profilbild för Produktivitet, användarvänlighet och säkerhet i fokus hos Region Stockholm

Produktivitet, användarvänlighet och säkerhet i fokus hos Region Stockholm

Citrix , Peter Söderholm, Stefan Engstrand
Onsdag 18 maj 2022 16:00 - 16:30 F3
Svenska, Technology, Standard >25 min, Tools for implementation, Intermediate, Management/decision makers, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Apps, Information security

Min vård Gävleborg - Rätt ärende till rätt person

Elisabeth Berglönn, Jens Kandén
Onsdag 18 maj 2022 10:30 - 11:15 A2
Min Vård Gävleborg, Svenska, Future Health and Social Care, Annat, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Management, Follow-up/Report of current status,, Apps, Patient safety, Usability

Profilbild för Improve patients’ quality of life with Virtual Reality

Improve patients’ quality of life with Virtual Reality

Robbert Brouwer
Onsdag 18 maj 2022 09:00 - 09:30 A1
Införande / förändringsledning, English, Cutting-edge health and medical technology, Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient centration, Innovation/research, Follow-up/Report of current status,, Test/validation, Apps, Usability

Profilbild för Distansövervakning eller distansvård?

Distansövervakning eller distansvård?

Andreas Blomqvist
Torsdag 19 maj 2022 14:30 - 15:00 F2
Egenmonitorering, Svenska, Home Care, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Apps, Patient safety, Usability

Profilbild för Upphandling som stöd för digital verksamhetsutveckling av äldreomsorgen

Upphandling som stöd för digital verksamhetsutveckling av äldreomsorgen

Gustav Blomberg, Li Langemark, Mats Rundkvist
Onsdag 18 maj 2022 11:00 - 11:30 A4
Välfärdsteknik, Svenska, Welfare Technology, Standard >25 min, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Care professionals, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Welfare development,, Management, Municipality, Law, Judicial procedures