Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Den digitala patienten - användarnas upplevelser av e-tjänster i vården

Den digitala patienten - användarnas upplevelser av e-tjänster i vården Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 08:30 - 09:00 F3

Föreläsare: Charlotte Schürer von Waldheim, Lorna Bartram

Användandet av e-tjänster i vården har ökat kraftigt de senaste åren, inte minst på grund av pandemin. Men hur upplever patienter att e-tjänsterna fungerar i deras vardag? Vad är det som gör att de känner sig trygga och delaktiga? 

Digital utvecklingsavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har genomfört en undersökning baserad på elva intervjuer med patienter och närståendes om deras upplevelser av att använda e-tjänster i vården. Exempel på e-tjänster som undersökts är 1177 Vårdguidens e-tjänster, digitala vårdmöten och egenmonitorering. Intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av metoden affinity diagram som ofta används inom UX-design för att strukturera data.

De huvudteman som identifierades var kommunikation, underlättar vardagen, förtroende, delaktighet, interaktion och digital klyfta.

Några upptäcker vi gjort, och som vi inte sett i tidigare studier, är att ojämlikheter i mottagningarnas digitala utbud och personalens kompetens påverkar förtroendet negativt samt att det ger en stor trygghet att all dokumentation och kommunikation kring patientens hälsa finns sparad i de digitala plattformarna för patienterna att återgå till. Resultatet visar även att e-tjänsterna och den digitala vården upplevs som tidsbesparande, ökar tillgänglighet samt underlättar vardagen för patienten, men också att de för med sig nya utmaningar så som hur vi skapar trygghet och tillit i det digitala mötet och hur vi kan förbättra den digitala tillgängligheten. 

I denna föreläsning kommer vi att presentera resultaten från denna undersökning och diskutera områden där vi ser att det finns en möjlighet att kunna förbättra användarupplevelsen för patienterna. Vår förhoppning är att detta ska kunna inspirera till utveckling och förbättring av de digitala tjänsterna som ger en ännu mer delaktig och trygg digital patient.


Kort film om undersökningen

Språk

Svenska

Ämne

Inhabitant/Patient needs

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration
Usability

Föreläsare

Profilbild för Charlotte Schürer von Waldheim

Charlotte Schürer von Waldheim Föreläsare

IT-strateg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jag arbetar som IT-strateg på Digital utvecklingsavdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Profilbild för Lorna Bartram

Lorna Bartram Föreläsare

Strateg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

IT-strateg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset