Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Egenmonitorering, vår nya vardag för kvinnor med komplicerad graviditet

Egenmonitorering, vår nya vardag för kvinnor med komplicerad graviditet Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 14:15 - 14:30 F1

Föreläsare: Anna-Karin Ringqvist, Märta Elverfors

Spår: Egenmonitorering

Egenmonitorering och digitalisering är helt nödvändigt för att klara dagens och framtidens sjukvård. Vi ser ett ökande antal kvinnor med exempelvis diabetes som har ett stort behov av övervakning under graviditet. De erbjuds nu egenmonitorering för blodtryck, utrinsticka, fosterövervakning och välmående. De har även möjlighet till chat och videokontakt med barnmorskan. För de gravida innebär det nya digitaliserade arbetssättet  en mer flexibel vardag med färre resor till sjukhuset för fysiska besök. Det minskar i genomsnitt 6 besök per graviditet. När de fött barn behöver de inte ha förlängd vårdtid på grunda av exempelvis fortsatt förhöjt blodtryck då de kan fortsätta med egenmonitorering. Standardvårdplaner för gravida med olika diagnoser har digitaliserats i samarbete med företaget som levererar tjänsterna. Barnmorskan kan även individualisera och justera vårdplaner vid behov. Det fanns en oro inför det nya arbetssättet och att det skulle bli färre "riktiga" möten med patienterna. Nu tycker barnmorskorna att det fungerar bra och att de har tätare kontakt med de som behöver. Många patienter föredrar chatkontakt. Både de gravida och medarbetarna är nu mycket nöjda, men det tar tid, det krävs utbildning och engagemang för att klara förändringsresan. Med tanke på att diabetes ökar men inte alltid resurserna så är detta en möjlighet att stödja fler med samma resurser.

Språk

Svenska

Ämne

Digital Assistive Technology

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration
Innovation/research

Föreläsare

Profilbild för Anna-Karin Ringqvist

Anna-Karin Ringqvist Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Sahlgrenska Universitetsjukhus

Jag är barnmorska och har arbetat inom förlossningsvården i mer än 30 år. De senaste åren har jag arbetat med utveckling av förlossningsvården. Min drivkraft är att göra skillnad för de födande och deras nyfödda barn för att de ska få bästa möjliga vård och en bra start för familjen.

Märta Elverfors Föreläsare

barnmorska
Sajlgrenska Universitetsjukhuset