Huvudbild för Vitalis 2022

Min vård Gävleborg - Rätt ärende till rätt person Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 10:30 - 11:15 A2

Föreläsare: Elisabeth Berglönn, Jens Kandén

Spår: Min Vård Gävleborg

* Medarbetares "kapabiliteter", hur de kartlagts och hur vi nyttjar dem för triageringar och konsultationer.

* Kompetenser ur ett långsiktigt kompetensförsörjningsperspektiv

* Eskaleringsregler av ärenden mellan offentila/privata utförare, mellan yrkesgrupper och beroenden av öppettider

* Externa aviseringar - hur vi uppmärksammar medarbetare på ett digital ärende

* Länskliniker och primärvårdskluster

* Hur styra ärenden till Fast Vårdkontakt eller Behandlande roller i syfte att bevara kontinuiteten

* Hur vi kan nyttja triagemotorn för mer aggressiv task-shifting och operationalisering av nya medicinska riktlinjer.

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration
Management
Follow-up/Report of current status,
Apps
Patient safety
Usability

Föreläsare

Elisabeth Berglönn Föreläsare

eHälsostrateg
Region Gävleborg

e-Hälsostrateg. Huvudprojektledare Min vård Gävleborg

Jens Kandén Föreläsare

HR-Strateg