Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Patientkontrakt

Patientkontrakt Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 10:30 - 11:00 F1

Föreläsare: Anette Nilsson, Lisbeth Löpare Johansson

Spår: Nära vård

Hur kan vi öka samskapandet tillsammans med invånarna/patienterna genom Patientkontrakt – gemensamma överenskommelser utifrån vad som är viktigt för individen? Syfte att förbättra delaktighet, tillgänglighet, samverkan och samordning. Konkreta exempel från några län.Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Profilbild för Anette Nilsson

Anette Nilsson Föreläsare

Projektledare
Sveriges kommuner och regioner

Arbetar 50% på SKR med omställningen till nära vård. Är projektledare för införandet av Patientkontrakt som bidrar till att konkretisera personcentrerat förhållningssätt i praktiken.
Mina andra 50% arbetar jag i region Jönköping som utvecklingsstrateg med framtidens hälso-och sjukvård

Profilbild för Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson Föreläsare

Samordnare Nära vård
SKR

Lisbeth Löpare Johansson är samordnare för Nära vård på SKR. Uppdraget innebär att samordna SKRs stöd till regioner och kommuner i omställningen till Nära vård och samverkan med regeringskansliet och myndigheter. Lisbeth har mer än 25 -års erfarenhet av hälso- och sjukvårdsfrågor på systemledningsnivå och kommer närmast från en tjänst som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten.