Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Socialstyrelsens arbete med God och nära vård

Socialstyrelsens arbete med God och nära vård Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 13:00 - 13:45 A5

Föreläsare: Iréne Nilsson Carlsson

Spår: Nära vård

Vi presenterar en bild av Socialstyrelsens arbete med omställningen till en god och nära vård. Vi ger en lägesbild utifrån den uppföljning som Socialstyrelsen gör på området och lyfter utmaningar och framgångsfaktorer. 

Socialstyrelsen arbetar med stöd och uppföljning av omställningen till God och nära vård. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar och bedrivs personcentrerad. För att uppnå detta är digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik en stor del av transformationen och ger invånaren en betydande roll i frågor kring sin hälsa. 

Socialstyrelsen presenterar en lägesbild utifrån rapporten Uppföljning av e-hälsa och välfärdsteknik 2022 med fokus på kommunal hälso- och sjukvård samt rapporten Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020 som belyser det regionala perspektivet. Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Welfare development,
Patient centration
Management
Municipality
Follow-up/Report of current status,
Patient safety

Föreläsare

Profilbild för Iréne Nilsson Carlsson

Iréne Nilsson Carlsson Föreläsare

Folkhälsoråd
Socialstyrelsen

Jag samordnar Socialstyrelsens stöd till omställningen till en god och nära vård och vill gärna få tillfälle att träffa personer som arbetar med omställningen av hälso- och sjukvården i olika roller. Hur kan vi tillsammans bidra till att vården upplevs mer lättillgänglig och nära?