Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Closed loop medication, obruten läkemedelskedja: bra i teorin men otroligt utmanande i praktiken

Closed loop medication, obruten läkemedelskedja: bra i teorin men otroligt utmanande i praktiken Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 14:30 - 15:30 F1

Föreläsare: Anders Westermark

Spår: Läkemedel

Majoriteten av medicineringsfelen sker i administreringsögonblicket. Det finns evidens för att Closed loop medication (obruten läkemedelskedja), där läkemedlen streckkodsläses och verifieras gentemot ordinationerna kan reducera felen. Målet är att uppnå fem rätt (rätt patient, tidpunkt, läkemedel, dos och administreringssätt). I praktiken finns det dock stora utmaningar, frågor och hinder. Studier visar att implementerade lösningar inte används i två tredjedelar av administreringarna och att orsakerna är många: dåligt utformade användargränssnitt, ej fungerande hårdvara, bristande nätverkstäckning, oläsbara koder et cetera. 

Förutom praktiska hinder finns många teoretiska frågor, vad är egentligen fel administreringstid? Hur gör man om dosen är ett intervall eller om  den blir fastställd först efter administreringen? Om det är medicinskt rätt att inte ge en ordinerad dos, hur ska det registreras? Hur hanteras generikautbyten? Allt viktigare blir också frågan om alla dåliga IT-system som vårdpersonal tvingas arbeta i: hur ser vi till att detta inte bara blir ännu en börda? Denna föreläsning förklarar vad closed loop medication är, vilka praktiska och teoretiska utmaningar som finns och vilka lösningar som Akademiska sjukhuset arbetar med. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den viktigaste frågan: hur ser vi till att det inte bara blir ännu en tidstjuv för redan stressade sjuksköterskor?

Föreläsningen är intressant för de som hanterar och administrerar läkemedel och tillhörande system samt de som vill veta lite om hur projekt med stort användarfokus kan bedrivas.

Språk

Svenska

Ämne

Digital Assistive Technology

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals

Nyckelord

Benefits/effects
Management
Innovation/research
Test/validation
Patient safety
Usability

Föreläsare

Profilbild för Anders Westermark

Anders Westermark Föreläsare

Projektledare, specialist i ortopedi
Akademiska sjukhuset (Uppsala University Hospital)

Förutom läkarutbildning och arbete som specialist i ortopedi har jag sysslat med innovation i olika former. Det har resulterat i ett genomfört Clinical Innovation Fellowship samt utveckling av av produkter för frakturfixering vilka nu säljs via eget företag. Sedan slutet av 2016 är jag projektledare på heltid för projektet Säker och effektiv läkemedelskedja (SELK). SELK består av tre etapper: anskaffande av läkemedelsautomater, dosmaskiner för slutenvård och slutligen en lösning för closed loop medication. Arbete sker enligt etablerad kunskap för innovation och behovsdriven utveckling i tätt samarbete med användbarhetsspecialister och informatiker på sjukhuset, Uppsala universitet och SKR.