Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Min vård Gävleborg - Assisterad triage och hur det påverkar 1177- Vårdguiden på telefon

Min vård Gävleborg - Assisterad triage och hur det påverkar 1177- Vårdguiden på telefon Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 13:45 - 14:30 A2

Föreläsare: Rebeca Carlander, Simon Nilsson

Spår: Min Vård Gävleborg

Programpunkter:

- Varför går vi vår egen väg?

- Vilka genomför en assisterad triage


Förändringsresan för 1177-VPT:

- Avtal Inera

- Samverkansavtal andra regioner

- Ändringar i systemmiljön för 1177-VPT

- Nytt vs gammalt arbetssätt

- Medarbetarreaktioner

- Blir detta bra?

- Påverkan på rekryteringsmöjligheter

- Långsiktiga tankar kring regional vs nationell symtombedömning och hänvisning


Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Apps
Patient safety
Usability

Föreläsare

Rebeca Carlander Föreläsare

Sjuksköterska

Profilbild för Simon Nilsson

Simon Nilsson Föreläsare

Utvecklingschef HoS

I grunden specialistläkare inom Internmedicin. Innehaft chefsuppdrag på olika nivåer i Region Gävleborg. Sedan 2017 haft uppdraget som Utvecklingschef för Hälso- och sjukvården.