Header image for Vitalis 2022

Sessions

The conference at Vitalis 2022 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme based on pre-recorded seminars. 


Register for conference | Vitalis - English

Track

Filters

Location

Language

Topic

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Profile image for Vad sa patienterna? Vad sa personalen?

Vad sa patienterna? Vad sa personalen?

Rose-Mharie Åhlfeldt
Wednesday May 18, 2022 09:10 - 09:25 A5
Journalen via nätet - 10-årsjubileum, Svenska, Invånare/Patientbehov, Live, Standard >25 min, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Profile image for De kallar sig informatiker

De kallar sig informatiker

Arvid Thunholm, Kristin Schoug Bertilsson, Niclas Skyttberg, Viktoria Pettersson
Thursday May 19, 2022 10:30 - 11:00 F3
”Död åt informatiken, leve informatiken”, Svenska, Informatik/semantik, Endast på plats, Panel, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Dokumentation

Profile image for Hälsodata, risk eller möjlighet? Avslutande panel
Profile image for IAM - nuläge och framtid

IAM - nuläge och framtid

Dan Bergvall
Wednesday May 18, 2022 14:30 - 15:00 F3
Svenska, Säkerhet, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Informationssäkerhet

Profile image for Patientdatalagen i openEHR-baserade system

Patientdatalagen i openEHR-baserade system

Erik Sundvall
Wednesday May 18, 2022 13:30 - 14:00 F2
Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet, Svenska, Informatik/semantik, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet

Profile image for Hälsodata, risk eller möjlighet? Goda exempel
Profile image for Nuläge, målsättning och ambitioner i Sverige kring egenmonitorering och omställningen Nära vård

Nuläge, målsättning och ambitioner i Sverige kring egenmonitorering och omställningen Nära vård

Karina Tellinger, Daniel Forslund, Lisbeth Löpare Johansson
Wednesday May 18, 2022 13:00 - 13:25 F1
Egenmonitorering, Svenska, Egenvård och egendiagnostik, Live, Other, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt

Profile image for SÄS – Resultat av digitala pandemiassistenter

SÄS – Resultat av digitala pandemiassistenter

Anna Angenete, Fredrik Hansson, Linda Hallberg
Tuesday May 17, 2022 14:00 - 14:30 F1
Svenska, Digitala hjälpmedel, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet

Profile image for Effektivisera vården med mer administration, inte mindre.

Effektivisera vården med mer administration, inte mindre.

Fredrik Eriksson
Wednesday May 18, 2022 09:00 - 09:30 A6
Införande / förändringsledning, Svenska, Digitala hjälpmedel, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profile image for Open ecosystems - buzz word or real benefit

Open ecosystems - buzz word or real benefit

Patti Wynn
Wednesday May 18, 2022 14:00 - 14:30 A1
Införande / förändringsledning, English, Framtidens omsorg och vård, Live, Standard >25 min, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Kommun, Dokumentation, Patientsäkerhet

Profile image for Patientrapporterade mått – en nyckel till patientcentrerad vård

Patientrapporterade mått – en nyckel till patientcentrerad vård

Lars Gustafsson, Thomas Wallenfeldt, Anders Ekholm, Evalill Nilsson, Markus Lingman
Thursday May 19, 2022 13:00 - 13:50 A1
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Live, Panel, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering

Profile image for Inkludering av användare!

Inkludering av användare!

Pia Jonsson
Wednesday May 18, 2022 15:00 - 15:30 A6
Svenska, Hälsotjänster, Förinspelat, Standard >25 min, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Användbarhet

Profile image for Kunskap och kompetens - konkreta tips och stöd till kommunerna i arbetet med välfärdsteknik

Kunskap och kompetens - konkreta tips och stöd till kommunerna i arbetet med välfärdsteknik

Evamaria Nerell, Lena Dahlberg, Mats Rundkvist, Pedro Landfors, Ulrika Gani, Åsa Zetterström Klintsjö, Eva Sahlén, Mille Salomaa Lindström
Tuesday May 17, 2022 13:00 - 14:15 A4
Välfärdsteknik, Svenska, Välfärdsteknik, Live, Extended >55 min, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Användbarhet

Profile image for Välfärdsteknik behöver nu inkludera även personer med hörselnedsättning, döva och dövblinda

Välfärdsteknik behöver nu inkludera även personer med hörselnedsättning, döva och dövblinda

Gunilla Karlsson, Isabel Engwall
Tuesday May 17, 2022 10:30 - 11:00 A6
Välfärdsteknik, Svenska, Digitala hjälpmedel, Förinspelat + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

Profile image for Nordiskt standardiseringssamarbete

Nordiskt standardiseringssamarbete

Georg Fredrik Ranhoff, Björn Erik Erlandsson, Mikael Wintell
Thursday May 19, 2022 08:30 - 09:00 A1
Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Other, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning

Profile image for Användning av hälsodata - en förutsättning för tillgång till framtidens läkemedel

Användning av hälsodata - en förutsättning för tillgång till framtidens läkemedel

Anna Alassaad, Sofie Gustafsson
Thursday May 19, 2022 13:00 - 13:30 F1
Läkemedel, Svenska, Precisionsmedicin, Live, Standard >25 min, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Innovativ/forskning, Information/myndighet

Profile image for Resan mot en datadriven uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Resan mot en datadriven uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Andreas Endredi, Björn Genfors
Thursday May 19, 2022 13:00 - 13:30 A6
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Standard >25 min, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Profile image for Stöd till samverkan mellan kommuner och regioner

Stöd till samverkan mellan kommuner och regioner

Ann-Helene Almborg, Camilla Bucht, Therese Hellman
Wednesday May 18, 2022 16:00 - 16:45 A5
Nära vård, Svenska, Informatik/semantik, Live, Other, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Dokumentation

Profile image for Klinisk dokumentation som skriver sig själv -  idag och imorgon

Klinisk dokumentation som skriver sig själv - idag och imorgon

Anna-Maria Königsson, Jesper Hessius, Karl Raab-Obermayr, Torbjörn Hurtig
Tuesday May 17, 2022 14:30 - 15:00 A5
English, Framtidens omsorg och vård, Live, Standard >25 min, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profile image for Vikten med biverkningsinformation för läkemedel till professionen och allmänheten

Vikten med biverkningsinformation för läkemedel till professionen och allmänheten

Birgit Eiermann
Thursday May 19, 2022 09:30 - 10:00 F1
Läkemedel, Svenska, Beslutsstöd, Live, Standard >25 min, Inspiration, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet