Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Hälsodata, risk eller möjlighet? Goda exempel

Hälsodata, risk eller möjlighet? Goda exempel Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 14:10 - 15:00 F6

Föreläsare: Clara Hellner, Sebastiaan Meijer

Spår: Hälsodata, risk eller möjlighet?

Dessa två dragningar - inkl frågor/svar gnm spårledarna - har till syfte att dela goda exempel, visa på möjligheter och inspirerar fler att följa efter för tillämningar av dataanvändning inom hälso- och sjukvård/life science för innovation, forskning, utveckling och bättre patientsäkerhet 

Seminarietyp

Live

Föreläsare

Profilbild för Clara Hellner

Clara Hellner Föreläsare

Forsknings- och innovationsdirektör
Region Stockholm

Clara representerar Region Stockholms Centrum för Hälsodata

Profilbild för Sebastiaan Meijer

Sebastiaan Meijer Föreläsare

Professor
KTH

Professor, prefekt, vice skolchef med mål att integrera forskning, undervisning och verklighet inom vård och hälsa. Blir entusiastisk av de riktig svåra utmaningar.