Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Hälsodata, risk eller möjlighet? Avslutande panel

Hälsodata, risk eller möjlighet? Avslutande panel Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 16:00 - 16:45 F6

Paneldeltagare: Björn Eriksson, Magnus Bergström, Ragnar Lindblad, Sofia Nilsson

Spår: Hälsodata, risk eller möjlighet?

Paneldeltagarna får respektive 5 min till inledningsanförande och sedan följer diskussion ledd av spårledarna: utifrån gällande lagstiftning vad får vi göra och varför görs det inte? Modigt ledarskap eller försiktighetsprincipen? Många goda exempel finns, ändå också upplevd handlingsförlamning och stiltje. Goda initiativ stannar vid projekt, forskning och i begränsad skala utan att spridas och komma fler till nytta. Panelen inkluderar såväl Smer (Statens medicinsk-etiska råd) som Imy (Integritetsskyddsmyndigheten). Seminarietyp

Live

Föreläsare

Profilbild för Björn Eriksson

Björn Eriksson Paneldeltagare

GD
Läkemedelsverket

GD Läkemedelsverket, utredare Digitala vårdgivare inom primärvården

Profilbild för Magnus Bergström

Magnus Bergström Paneldeltagare

It- och informationssäkerhetsspecialist
IMY

Säkerhetsinformatiker, knuten till regeringsuppdraget till IMY att stärka innovationssystemet med dataskyddskompetens

Profilbild för Ragnar Lindblad

Ragnar Lindblad Paneldeltagare

Programägare, Framtidens Vårdinformations Miljö (FVM)
Västra Götalandsregionen

Programägare för Framtidens vårdinformationsmiljö i Västra Götalandsregionen sen 2016. Har arbetet med IT i vården, eHälsa och digitalisering i olika roller i många år

Profilbild för Sofia Nilsson

Sofia Nilsson Paneldeltagare