Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Patientdatalagen i openEHR-baserade system

Patientdatalagen i openEHR-baserade system Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 13:30 - 14:00 F2

Föreläsare: Erik Sundvall

Spår: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

En guidad tur i de delar av journalsystemsstandarden openEHR som är extra intressanta vid tillämning av svenska patientdatalagen (PDL).

Under slutet av 2021 genomfördes första fasen av ett samarbetsprojekt mellan leverantörer och vårdgivare fokuserat på hur openEHR kan tillämpas för att stödja uppfyllnad av patientdatalagen på ett leverantöresneutralt och organisationsöverskridande sätt. Föredraget orienterar lite allmänt om viktiga relaterade strukturer i openEHR och förklarar många av de designval som nu fomaliserats i en gemensam öppet tillgänglig implementationsguide för PDL i openEHR. Under 2022 fördjupas arbetet med ytterligare aspekter, deltagande i projektet är öppet för alla intresserade.

Språk

Svenska

Ämne

Informatics/semantics

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers

Nyckelord

Patient centration
Management
Documentation,
Patient safety
Information security

Föreläsare

Profilbild för Erik Sundvall

Erik Sundvall Föreläsare

Information architect & Researcher
Karolinska University Hospital + KI + LiU

PhD in Medical Informatics, MSc in IT. In Erik’s main job as Information Architect at Karolinska University Hospital he works with the transition from legacy to open systems, where standards like openEHR, HL7 FHIR and SNOMED CT are key ingredients. He also teaches and preforms research as an affiliated researcher at Karolinska Institutet. and as an act. lecturer in Medical Informatics at Linköping University. Erik has 15+ years of openEHR experience and is a member of the openEHR SEC that maintains the technical specifications.