Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Vikten med biverkningsinformation för läkemedel till professionen och allmänheten

Vikten med biverkningsinformation för läkemedel till professionen och allmänheten Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 09:30 - 10:00 F1

Föreläsare: Birgit Eiermann

Spår: Läkemedel

Läkemedel lindrar symtom, botar sjukdomar och räddar liv. Men de kan också vara skadliga och orsaka biverkningar. Läkemedelsbiverkningar är en vanlig orsak till att patienter läggs in på sjukhus. I många fall skulle det ha kunnat undvikas med lägre doser eller med ett alternativt läkemedel.

Sil ger läkare och andra förskrivare tillgång till den senaste och mest aktuella kunskapen om läkemedel, dess biverkningar och hur de fungerar tillsammans. Grunden i Sil är en databas med information från många olika källor inom läkemedelsområdet. Informationen sammanställs och granskas löpande och kan visas upp i vårdinformationssystem och andra system som används inom vården.

En av källorna som Sil hämtar information från är Bikt. Bikt ger en översikt över kända biverkningar för över 9 000 läkemedel, och nya tillkommer efter hand. Informationen om biverkningarna sammanställs från läkemedlens produktresuméer, så kallade SPC:er, som är godkända av Läkemedelsverket eller Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Sil riktar sig huvudsakligen till hälso- och sjukvårdspersonal. I en alltmer patientcentrerad vård är det viktigt att ta reda på hur allmänheten ställer sig till biverkningsinformation. Har man behov av den informationen? Vilken information om läkemedelsbiverkningar används just nu, vad tycker man om den och när används den?

En genomförd studie kommer att ge svar på de frågeställningarna och även ta upp önskemål om framtida möjligheter att kunna ta del av biverkningsinformation för läkemedel.

Språk

Svenska

Ämne

Decision Support

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Organizational development
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Patient centration
Follow-up/Report of current status,
Patient safety

Föreläsare

Profilbild för Birgit Eiermann

Birgit Eiermann Föreläsare

Apotekare
Inera AB

Birgit Eiermann arbetar som läkemedelssamordnare hos Inera AB och är affilierad till Karolinska Institutet. Hon har mångårig erfarenhet inom eHälsa arbete. Hennes forskning fokuserar på framtagning och underhåll av kunskapsdatabaser för läkemedelsinformation samt deras effekter på läkemedelsanvändningen.