Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Omställningen Nära vård och Egenmonitorering - hur hänger det ihop?

Omställningen Nära vård och Egenmonitorering - hur hänger det ihop? Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 13:25 - 13:45 F1

Paneldeltagare: Anna Granevärn, Lena Furmark, Mitko Capanov, Åsa Himmelsköld

Spår: Egenmonitorering

Omställningen Nära vård och Egenmonitorering - hur hänger det ihop? Panelsamtal med ansvariga från regioner.
Språk

Svenska

Ämne

Self-care,Self-diagnostic

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Anna Granevärn Paneldeltagare

Profilbild för Lena Furmark

Lena Furmark Paneldeltagare

Avdelningschef
Region Stockholm

Lena

Profilbild för Mitko Capanov

Mitko Capanov Paneldeltagare

Medicinsk/Digitaliseringschef CMIO
Region Kronoberg

I rollen som Medicinsk digitaliseringschef/ CMIO för Region Kronoberg ansvarar jag för att skapa/stärka förmågan i verksamheterna att ta ansvar i digitaliseringen - skapa struktur och roller för att hantera processen från strategi till förvaltning.

Profilbild för Åsa Himmelsköld

Åsa Himmelsköld Paneldeltagare

Programchef Effektiv och nära vård
Region Uppsala

Ansvarar för att leda och samordna omställningen Effektiv och nära vård 2030 inom Region Uppsala. Intresserad av hur vi kan stödja storskaliga förändringar av hälsosystem där välfärdstjänsterna är mer hälsofrämjande, personcentrerade, effektiva och nära.