Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Life science och hälsodata

Life science och hälsodata Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 11:00 - 11:30 A4

Föreläsare: Anna Sandström, Jenni Nordborg, Michel Silvestri

I den nationella life science-strategin lyfts hälsodata fram som en avgörande resurs för forskning och innovation. Under denna programpunkt ges en uppdatering av läget rörande nationell samordning av hälsodata för sekundäranvändning, t ex för forskning. Life science-kontoret, Arbetsgruppen för hälsodata samt E-hälsomyndigheten redogör för det senaste årets insatser och samverkan, som kan kopplas till bl a Vision e-hälsa 2025 samt framväxten av det europeiska hälsodatautrymmet, EHDS.

Språk

Svenska

Ämne

Life Science

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Management
Municipality
Follow-up/Report of current status,
Information security
Government information

Föreläsare

Profilbild för Anna Sandström

Anna Sandström Föreläsare

Director Science Policy and Relations Europe
AstraZeneca

Anna Sandström har ett europaansvar för forskningspolitik och för att katalysera forskningssamarbeten vid AstraZeneca. Hon disputerade i molekylär biofysik vid Karolinska Institutet och har många års erfarenhet från statliga myndigheter som Vinnova och Näringsdepartementet. Hon är ledamot av IVA och sitter bl.a. i styrelsen för KTH, MaxIV och EIT Health Scandinavia och leder branschorganisationen SwedenBIOs FoU-kommitté. Inom ramen för regeringens Samverkansprogram för Hälsa och Life Science leder hon sedan hösten 2020 den tvärsektoriella arbetsgruppen för Hälsodata.

Profilbild för Jenni Nordborg

Jenni Nordborg Föreläsare

Nationell life science-samordnare
Life science-kontoret, Regeringskansliet

Profilbild för Michel Silvestri

Michel Silvestri Föreläsare

Enhetschef
E-hälsomyndigheten

Michel Silvestri – Sedan 2019 enhetschef vid E-hälsomyndighetens Samordningsavdelning. Legitimerad biomedicinsk analytiker och medicine doktor med bakgrund som lektor vid Karolinska Institutet, tidigare landstingspolitiker i Stockholm med uppdrag i hälso- och sjukvårdsnämnd, landstingsstyrelse samt forskningsberedning. Michel har också under en period varit chef för LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland. Genom sina olika uppdrag och funktioner har Michel samlat ett flertal perspektiv på digitalisering och e-hälsa, från akademi, klinisk verksamhet samt politiken. I internationella arbetet med hälsodatautrymmen ingår Michel i Policy Board för Nordic Commons, och i styrgrupperna för EU-projekten X-eHealth och Joint Action TEHDAS.