Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Nordiskt standardiseringssamarbete

Nordiskt standardiseringssamarbete Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 08:30 - 09:00 A1

Föreläsare: Georg Fredrik Ranhoff
Moderatorer: Björn Erik Erlandsson, Mikael Wintell

Spår: Nordiskt samarbete kring standardisering och vikten av professionernas involvering inom ehälsa

Nordiskt samarbete kring e-hälsostandarder kan leda till ökad innovation och affärsutveckling. Det ger de bästa resultaten med gemensamt arbete och förhållningssätt till internationella standarder. "International Patient Summary" och "Reducing Clinician Burden", är exempel där vi tillsammans kan dra nytta nationellt genom att arbeta samordnat mot internationella aktiviteter. Nordic eHealth Group stödjer nordiskt samarbete och vill ha ett närmare nordiskt engagemang i europeiskt och internationellt standardiseringsarbete.

Norge leder den nordiska standardiseringsgruppen denna period.

Det finns många överlappande behov inom e-hälsa i Norden och vi upplever att nordisk samordning mot den ständigt ökande aktiviteten inom EU och internationellt standardiseringsarbete ger värde. Standardisering är ett viktigt verktyg för att öka innovation och affärsutveckling. Det ger också bättre utbyte av hälsoinformation lokalt, regionalt, nationellt och över nationella gränser.

Det nordiska samarbetet har gett ett gemensamt förhållningssätt till standarden International Patient Summary, och ett erfarenhetsutbyte om Reducing Clinician Burden, där vårdpersonal och teknologer är involverade. Utöver den nordiska standardiseringsgruppen finns det även en egen grupp som träffas regelbundet för att dela erfarenheter av att använda standarden HL7 FHIR.

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Technicians/IT/Developers
Researchers
Healthcare professionals

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Management

Föreläsare

Profilbild för Georg Fredrik Ranhoff

Georg Fredrik Ranhoff Föreläsare

Georg F. Ranhoff
Direktoratet for e-helse

Avdelingsdirektør Direktoratet for e-helse, Norge
Leder av Nordic eHealth Standardization group

Profilbild för Björn Erik Erlandsson

Björn Erik Erlandsson Moderator

Senior Adisor, Professor
KTH/CBH/Inst för Medicinsk teknik och hälsosystem

Senior Advisor, KTH Skolan för Kemi, bioteknologi och hälsa, Institutionen för medicinsk teknik och hälsosystem, föreståndare för Jonasson Centrum för medicinsk avbildning. Ordförande i SIS TK 334 Hälsoinformatik sedan 2004. Convenor för ISO/TC215 Health Informatics standardisering, WG1 Architecture, Frameworks and Models sedan 2017. En av initiativtagarna till att skapa HL7 Sverige, 2005, Sverige och styrelseledamot 2014 - pågår. www.hl7.se

Profilbild för Mikael Wintell

Mikael Wintell Moderator

Standardiseringsansvarig, Västra Hälso- och sjukvårdsområdet.
Västra Götalandsregionen

Arbetar idag med införandet av FVM med fokus på informationsstruktur och standardisering
Ordförande Internationellt DICOM WG 26 Digital Patologi
Varit med och tagit fram den första IHE profilen för Patologi IHE-DPIA
https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/PaLM/IHE_PaLM_Suppl_DPIA_Rev1-0_PC_2019-12-12.pdf
Medförfattare, Lärobok Medicinsk Informatik (studentlitteratur)