Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Användning av hälsodata - en förutsättning för tillgång till framtidens läkemedel

Användning av hälsodata - en förutsättning för tillgång till framtidens läkemedel Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 13:00 - 13:30 F1

Föreläsare: Anna Alassaad, Sofie Gustafsson

Spår: Läkemedel

Åldrande befolkning, produktivitetsproblem, högre krav på personifierad vård, en snabb teknikutveckling och ökande läkemedelskostnader är några av de utmaningar svenska hälso- och sjukvård behöver hantera. Ett sätt att möta detta är genom att använda data på ett strukturerat sätt. 

TLV arbetar intensivt med att kunna ge patienter tillgång till de mest effektiva och innovativa läkemedlen och samtidigt hantera kostnadsutvecklingen. Här är tillgång till hälsodata en stor utmaning men också avgörande för att nå resultat. Vi tror att vi kan använda hälsodata mer.

1 maj lämnar TLV över en ny rapport till regeringen om hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel. En avgörande faktor för detta är tillgången till data. TLV berättar om resultatet av rapporten och hur vi ser att vi kan använda data för tidig tillgång till läkemedel. TLV har under flera år arbetat med att utveckla användningen av data och har i och med flera regeringsuppdrag kring RWD och ATMP tagit steg framåt. 

På senare år har allt fler läkemedel fått marknadsgodkännande i allt tidigare stadier, då det bedömts ha funnits ett stort behov av nya läkemedel vid svåra sjukdomar, där det inte finns tillräckliga behandlingsalternativ. Det innebär att läkemedlen kan godkännas med mindre evidens av relativ effekt gentemot tidigare behandlingar. De osäkerheter kopplat till klinisk behandlingseffekt som föreligger kan bättre hanteras om man vet att utfallet av en behandling kan följas upp över tid. Genom uppföljning kan med större säkerhet säkerställa att kostnaden är rimlig över läkemedlets hela livscykel och i klinisk vardag. Utvecklad tillgång till hälsodata kommer att ge bättre underlag både vid beslutstillfället och för att vid behov kunna revidera beslut över tid. Om det finns hälsodata som är trovärdiga, heltäckande och tillgängliga är det även möjligt att utveckla och tillämpa utfallsbaserade betalningsmodeller. En utfallsbaserad modell kan potentiellt hantera risken för att behandlingen inte kommer att vara kostnadseffektiv när den används i klinisk vardag, eller hantera variation mellan patientgrupper i hälsovinst. Att betalningen blir i proportion till uppvisande av en viss överenskommen effekt, gör att betalarens risk minskar vilket i sin tur ökar sannolikheten för tillgänglighet för behandlingen. 

Språk

Svenska

Ämne

Precision Medicine

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Other

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Patient centration
Innovation/research
Government information

Föreläsare

Profilbild för Anna Alassaad

Anna Alassaad Föreläsare

Regionkoordinator och projektledare
TLV

Anna Alassaad leder projekt och strategiska utvecklingsarbeten på TLV. Hon har en utbildningsbakgrund som apotekare och har disputerat på utvärdering av kliniknära farmaceutiskt arbete. Anna har tidigare arbetat som klinisk farmaceut, forskat, samt varit managementkonsult på ett mindre bolag specialiserat på välfärdsfrågor.

Profilbild för Sofie Gustafsson

Sofie Gustafsson Föreläsare

Senior analytiker
TLV

Sofie Gustafsson leder projekt och strategiska utvecklingsarbeten med fokus på dataanvändning på TLV. Hon har en utbildningsbakgrund som apotekare och är disputerad nationalekonom. Sofie arbetar brett med datafrågor och metodfrågor kopplat till hur data kan använda för att utvärdera och följa upp behandlingseffekt i klinisk vardag.