Huvudbild för Vitalis 2024

Spåröversikt

Konferensen består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand. Här får du en överblick över spåren på Vitalis konferens, låt det bli en väg in i programmet och en möjlighet att upptäcka nya områden.


AI

Artificiell intelligens slår igenom i samhället i stort och detta gäller även inom omsorg och vård. Denna snabba förändringar medför också krav på kompetensutveckling och nya sätt att säkerställa att den information som presenteras är korrekt.

Kommunfokus

Aktuella frågeställningar för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Digital infrastruktur

Den digitala infrastrukturen är avgörande för att ge bättre sjukvård till medborgarna, för att bygga starkare och mer motståndskraftiga hälsosystem, för att stödja långsiktig konkurrenskraft och innovation.

Framtidens journal – informatiken i praktiken

I Sverige används digital journalföring sedan många år tillbaka och kraven på bättre arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet, effektivisering av vårdprocesser, bättre användning av data för såväl primär användning och sekundäranvändning (forskning) ökar.

Detta spåret täcker dels grunderna i informatik för de som inte jobbar med det till vardags och dels best practice införande och förändringsarbete och vänder sig till vård och omsorgspersonal, chefer, strateger, utvecklare, arkitekter, och beslutsfattare.

Utvärdering och forskning

I dessa spår presenteras aktuella utvärderingar, kunskapsåterkopplingar och forskning för ökad spridningen  där fokus under presentationerna är kund/patient/systemnytta.

Förändringsledning / Införande

Ny teknik och nya metoder sägs ofta vara en förutsättning för att att vi skall kunna hantera de framtida behoven, men även de bästa lösningar kräver förändring för ett lyckat införande.

Säkerhet och regelverk

Hur säkerställer vi att it-system och medicintekniska produkter är säkra att använda och också tillgängliga i en allt mer orolig omvärld.

Workshops och fördjupningar

Här hittar du workshops och fördjupningssessioner.

Samtliga dessa genomförs enbart på plats. Inget digitalt deltagande är möjligt.

Du behöver reservera din plats för deltagande.

För att kunna göra platsreservation så måste du ha konferenskort.


Köp konferenskort