Huvudbild för Vitalis 2024

Programpunkter

Utforska hela programmet för Vitalis här. Använd sökrutan för att hitta en specifik föreläsning, talare eller ett ämne. Du kan också använda nedan filter för att sortera på till exempel datum, språk, målgrupp eller spår. Genom att sortera på Schema kan du även få en översikt över föreläsningarna per föreläsningssal.

Vill du istället upptäcka programmet genom något av de tematiska spåren som håller en röd tråd kan du sortera på spår under Filter eller klicka på sidan Spår i menyn.

Filter

Plats

Huvudspår

Spår

Språk

Ämne

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Microsoft Pre-Day - AI i vårdens intresse

Måndag 13 maj 2024 09:30 - 14:45
Svenska

Profilbild för Pre-conference: Developing person-centred cultures:  participatory methodologies and practices pt.1
Profilbild för Pre-conference: Executive Workshop on Innovation Building within Person-Centered Health and Welfare
Profilbild för Opening Keynote

Opening Keynote

Eric Sutherland, Inger Ekman, Aslan Akbas, Marjan Garmroudi, Axel Wolf, Erica Bonns
Måndag 13 maj 2024 15:00 - 17:00 Kongresshallen
Keynotes and Awards, Keynotes, English

Profilbild för ST-kurs Digitaliseringens möjligheter 2024 , LIPUS #20240056
Profilbild för Pre-conference: Evaluating complex interventions using realist evaluation

Pre-conference: Evaluating complex interventions using realist evaluation

Joanne Greenhalgh
Tisdag 14 maj 2024 09:00 - 12:00 G2
Workshops, English, Enbart på plats, Workshop

Profilbild för Pre-conference: Co-designed workshop on best practices for public involvement in health research and healthcare governance
Profilbild för Pre-conference: Designing person-centred care – prerequisites for co-creation in the physical and abstract environment

Pre-conference: Designing person-centred care – prerequisites for co-creation in the physical and abstract environment

Franz James, Ulises Navarro Aguiar, Emma Forsgren, Göran Lindahl, Helle Wijk, Mills Dray, Pamela Lindgren, Samantha Hookway
Tisdag 14 maj 2024 09:00 - 12:00 Röhsska Museum of design and craft
Workshops, English, Enbart på plats, Workshop

Profilbild för Introduction to the Nordics

Introduction to the Nordics

Britta Stenson, Ervin Alic, Heidi Tikanmaki, Marija Ljungdahl Caganic
Tisdag 14 maj 2024 09:15 - 10:15 Innovation Area
Innovation Area, English, Enbart på plats, Presentation, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Innovativ/forskning

Profilbild för Ögonfotografering på cellnivå – en västsvensk start-up

Ögonfotografering på cellnivå – en västsvensk start-up

Åsa Lindström
Tisdag 14 maj 2024 10:20 - 10:35 Open Stage
Open Stage, Svenska, Enbart på plats

Profilbild för Samordning för nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården

Samordning för nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården

Tomas Werngren
Tisdag 14 maj 2024 10:30 - 10:40 F-Expo
Nationell digital infrastruktur, Svenska, Livesänd, Orientering, Introduktion, Information/myndighet

Profilbild för How data empowers patients

How data empowers patients

Mikael Rinnetmäki
Tisdag 14 maj 2024 10:30 - 11:00 F1
Personalisering inom hälso- och sjukvården, English, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Appar

Profilbild för Mental Health in the Digital World: Lessons Learned from Sweden and the USA

Mental Health in the Digital World: Lessons Learned from Sweden and the USA

Erica Larson, Solome Tibebu, Tiffany Boswell, Viveka Rydell-Anderson
Tisdag 14 maj 2024 10:30 - 11:00 F2
Digital hälsa, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Etik

Profilbild för På IMY:s radar

På IMY:s radar

Linn Sandmark, Magnus Bergström
Tisdag 14 maj 2024 10:30 - 11:30 F3
Cybersäkerhet och dataskydd, Svenska, Livesänd, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Utbildning (utbildningsbevis), Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Dokumentation, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Nordisk eHelseBarometer - Mognad för digital sjukvård i Norden

Nordisk eHelseBarometer - Mognad för digital sjukvård i Norden

Ola Gaute Askheim
Tisdag 14 maj 2024 10:30 - 10:55 F4
Sverige i Norden och EU, Svenska, Livesänd, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Information/myndighet

Profilbild för Beredskap för hälso- & sjukvården – i vardag, kris och krig

Beredskap för hälso- & sjukvården – i vardag, kris och krig

Fredrik Berling, Elly Reinolds, Peter Olofsson
Tisdag 14 maj 2024 10:30 - 11:00 F5
Beredskap, Svenska, Livesänd, Panel, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun