Utställare

StigandeFallande

Brottsofferjouren Utställare

Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs. Vi har omkring 70 lokala jourer runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer. Vi erbjuder: Medmänskligt stöd av någon som lyssnar... Läs hela

Diskrimineringsombudsmannen Utställare

För en bostadsmarknad fri från diskriminering I dag förekommer diskriminering, bland annat när människor söker bostad. Hur kan den uppstå? Hur ska hyresvärdar agera? Och vad är egentligen diskriminering? Välkommen till DO:s monter. I den kan du prata med oss, titta på film och lösa ett quiz. Du kan också testa vårt senaste verktyg, e-guiden som hjälper hyresvärdar att förmedla bostäder... Läs hela

Kammarkollegiet Utställare

Påverkas din organisation av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller annan liknande omständighet? Då kanske din organisation kan ansöka om ett statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder. Kammarkollegiet är Sveriges första myndighet och grundades 1539. Sedan oktober 2018... Läs hela

Individuell Människohjälp Utställare

Fredstorget

IM, Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation som arbetar för en värld fri från fattigdom och utanförskap, där alla kan ta del av sina rättigheter och ta makten över sina liv. Vi stärker utsatta människor så att de av egen kraft kan förändra sin situation. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden.

Rättighetsfokus Utställare

Rättighetsfokus är ett kompetensföretag inom mänskliga rättigheter och har som mål att öka människors förståelse och kunskap om mänskliga rättigheter i vardagen och i olika verksamheters uppdrag och dagliga arbete. Rättighetsfokus startades 2008 och har i mer än tio år bidragit till att kompetensutveckla tusentals personer inom barnets rättigheter, mänskliga rättigheter, rättigheter för... Läs hela

Bris Utställare

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Vision Utställare

Vision är ett fackförbund för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden. I fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär. Vi finns till för både medlemmar och förtroendevalda. Hör av dig till Vision Direkt, vardagar kl 8-20, 0771-44 00 00. Oavsett vad du behöver hjälp... Läs hela

Roks - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Utställare

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är en feministisk ideell organisation som funnits sedan 1984. Vi har som ändamål att tillvarata medlemsjourernas gemensamma intressen och att i feministisk anda verka mot mäns våld mot alla kvinnor, tjejer och barn. Vi verkar även för alla kvinnors och tjejers frigörelse från manlig dominans och överordning på samhällets alla... Läs hela

Amnesty International Sverige Utställare

Amnesty International arbetar för mänskliga rättigheter. Vi är en global organisation som finns på plats i över 70 länder och samlar människor som vill bidra till förändring. Vi tar så gott som aldrig emot pengar från politiska partier eller regeringar - tack vare det kan vi vara oberoende i våra utredningar och åsikter. Vi sätter press på regeringar och makthavare genom att avslöja och... Läs hela

Mänskliga Rättighetsdagarna Utställare

Infoblad Fredstorget, Video, Bild

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Någon motsvarighet till... Läs hela