Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige Utställare

Presentation
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation som består av 46 rikstäckande funktionsrättsförbund. Våra medlemsförbund har tillsammans cirka 400 000 medlemmar. Vårt uppdrag är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Vårt mål är att uppnå ett samhälle för alla. Detta definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen, och är en del av vår värdegrund.


Läs mer på vår webbplats och i vårt idéprogram.

Programpunkter

Respekt för funktionsrätt - i hela landet?

Tisdag 20 april 2021 10:30 - 11:30 7

Kontaktinformation

Telefon

08 546 404 00

Adress

Box 1386

17227 Sundbyberg

Sverige

Representanter

Profilbild för Annica Nilsson

Annica Nilsson Utställare

Funktionsrätt Sverige

Profilbild för Diana Chafik

Diana Chafik FöreläsareUtställare

Funktionsrätt Sverige

Profilbild för Janne Wallgren

Janne Wallgren Workshop leaderUtställare

Funktionsrätt Sverige

Profilbild för Marre Ahlsén

Marre Ahlsén Utställare

Funktionsrätt Sverige

Profilbild för Mia Ahlgren

Mia Ahlgren ModeratorUtställare

Funktionsrätt Sverige

Profilbild för Mikael Klein

Mikael Klein ModeratorUtställare

Funktionsrätt Sverige

Profilbild för Nicklas Mårtensson

Nicklas Mårtensson Utställare

Funktionsrätt Sverige

Profilbild för Roshan Tofighi

Roshan Tofighi Utställare

Funktionsrätt Sverige

Profilbild för Tor Gustafsson

Tor Gustafsson FöreläsareUtställare

Funktionsrätt Sverige

Profilbild för Veronica Östervall

Veronica Östervall Utställare

Funktionsrätt Sverige