Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders Utställare

Presentation
Vår vision: En värld med demokratiska samhällen där vi alla åtnjuter medborgerliga och politiska rättigheter

Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Vi är aktiva i Sverige och de länder i världen där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst.

Vi bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt.

Programpunkter

Intagnas rätt till frihet – utmaningar vid utslussning

Måndag 19 april 2021 14:30 - 15:30 4

Ett verktyg för rapportering av människorättskränkningar

Onsdag 21 april 2021 13:30 - 14:00 Lilla scenen

Kontaktinformation

Telefon

08 545 277 30

Webbsida

www.crd.org

Adress

Civil Rights Defenders

Östgötagatan 90

SE-116 64 Stockholm

Stockholm

Sverige

Representanter

Idil Hassan Utställare

Civil Rights Defenders