Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår

OmvårdnadsinformatikMasterclassAv kliniker, för klinikerNordiskt fokusEgenmonitoreringInformatik/semantikLäkemedelHälsodataStandardisering - Från storpolitik till vårdens vardag - nordiskt och professionsperspektivHälsoapparInternationellt perspektiv på e-hälsaAISpråket i hälso- och sjukvårdenRegelverk och juridikInformationssäkerhetNorthern Excellence in Online RecordsJämlik hälsaEuropean Health Data Space, EHDS Reimbursement and market access for digital solutions VälfärdsteknikSocialtjänst / äldreomsorg / kommunReal Life Evidence i Digital vårdDigital Infrastruktur SverigeKliniska stöd / Kunskapsstyrning / BeslutstödPatientdelaktighet / UXKvalitetsregister - Nu och i framtiden.Införande / FörändringsledningInnovationNära vårdOpen Seminar AreaOpen StageWorkshops / FördjupningarBefolkningsdata/population based healthDigitalisering i en orolig tidSwedish Digital Health on the international stageMatchmaking & Event AreaMIE: Health information systemsMIE: Sensors, signals and Imaging InformaticsMIE: Special Topic: Caring is Sharing - exploiting value in data for health and innovationMIE: Decision supportMIE: Human Factors and organizational issuesMIE: Knowledge and Information representation and modelingMIE: Societal aspectsMIE: Citizen health informaticsMIE: BioinformaticsMIE: Patient recordsMIE: EducationMIE: TelehealthMIE: Public Health and Epidemiology InformaticsMIE: Natural Language ProcessingMIE: VisualizationMIE: PostersMIE: Nursing Informatics Day

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Ökad patientsäkerhet och avlastad personal genom rörelsemonitorering med AI-radarteknologi

Micha Kämpfer
Onsdag 24 maj 2023 14:00 - 14:15 Vitalis Open Stage (i utställningen)
Open Stage, Svenska, Enbart på plats

Profilbild för Ökad innovation och samskapande mellan verksamhet och IT med hjälp av Low-code med exempel från regioner i Sverige

Ökad innovation och samskapande mellan verksamhet och IT med hjälp av Low-code med exempel från regioner i Sverige

Björn Franzén
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 Open Seminar Area
Open Seminar Area, Svenska, Enbart på plats, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Profilbild för Är läkemedlet jag ska ordinera restanmält?

Är läkemedlet jag ska ordinera restanmält?

Birgit Eiermann, Pia Carlstedt
Torsdag 25 maj 2023 14:00 - 14:30 F6
Läkemedel, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Ärendehantering och samarbete i modern vård

Ärendehantering och samarbete i modern vård

Anders Fernström, Lovisa Dombrowe
Onsdag 24 maj 2023 09:10 - 09:25 F1
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning

Profilbild för Är din utvärdering av dagens eller framtidens tekniska lösningar en klinisk prövning av medicinteknisk produkt?

Är din utvärdering av dagens eller framtidens tekniska lösningar en klinisk prövning av medicinteknisk produkt?

Elin Karlberg
Onsdag 24 maj 2023 14:00 - 14:30 F6
Regelverk och juridik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Test/validering, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Är det de äldre som inte förstår systemet eller systemet som inte förstår de äldre?

Är det de äldre som inte förstår systemet eller systemet som inte förstår de äldre?

Anna-Karin Edstedt Bonamy, Katarina Wettin, Lina Nilsson
Onsdag 24 maj 2023 16:30 - 17:00 A4
Patientdelaktighet / UX, Svenska, Förinspelat + På plats, Panel, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Innovativ/forskning, Användbarhet

Profilbild för Åtalet i Macchiarinifallet ett hot mot patientsäkerheten

Åtalet i Macchiarinifallet ett hot mot patientsäkerheten

Ulf H Fröberg
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 16:00 F6
Regelverk och juridik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Profilbild för Yrkesresan - strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling med digitalt stöd för medarbetare inom socialtjänsten

Yrkesresan - strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling med digitalt stöd för medarbetare inom socialtjänsten

Cristina Dahlberg, Johanna Maxson
Torsdag 25 maj 2023 13:30 - 14:00 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Kommun, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för X-eHealth, a European initiative to define common eHealth specifications for the European Health Data Area, EHDS.

X-eHealth, a European initiative to define common eHealth specifications for the European Health Data Area, EHDS.

Espen Börde, Manne Andersson
Onsdag 24 maj 2023 09:05 - 09:25 F5
European Health Data Space, EHDS , English, Livesänd, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Värmland – hur skapar vi kvalitetssäkrade hälsoappar?

Värmland – hur skapar vi kvalitetssäkrade hälsoappar?

Mari Banck, Marie Granander
Tisdag 23 maj 2023 13:10 - 13:30 A4
Hälsoappar, Svenska, Förinspelat + På plats, Annat, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Appar

Profilbild för Världsunik studie: Hur kan vi bedöma patientsäkerheten i digital triage?

Världsunik studie: Hur kan vi bedöma patientsäkerheten i digital triage?

Jonathan Ilicki
Torsdag 25 maj 2023 11:10 - 11:30 F-Expo
Real Life Evidence i Digital vård, Svenska, Livesänd, Annat, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Välfärdsbiblioteket - Hur kan vi öka kännedom om och användning av välfärdsteknik genom utlåning?

Välfärdsbiblioteket - Hur kan vi öka kännedom om och användning av välfärdsteknik genom utlåning?

Jonas Söderholm, Leif Sandsjö
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 F5
Välfärdsteknik, Svenska, Livesänd, Presentation, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Kommun, Test/validering

Profilbild för Vägar framåt för en tryggad kompetensförsörjning

Vägar framåt för en tryggad kompetensförsörjning

Johanna Stålö, Rebecka Strandberg
Torsdag 25 maj 2023 14:00 - 15:00 A3
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Svenska, Livesänd, Utökad, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Personcentrering, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Vård- och omsorgskollen - ett  verktyg för personcentrerad uppföljning i nära vård

Vård- och omsorgskollen - ett verktyg för personcentrerad uppföljning i nära vård

Britta Engvall, Dagmar Schröder, Elisabeth Adamsson, Kristina Luhr, Sarah Lundberg, Åsa Rydberg, Helena Henningson, Kristina Malmsten
Tisdag 23 maj 2023 13:20 - 14:10 A3
Nära vård, Svenska, Livesänd, Annat, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering

Profilbild för Vård och omsorg på distans – är egenmonitorering något för kommunerna?

Vård och omsorg på distans – är egenmonitorering något för kommunerna?

Marie Hellholm, Kerstin Engman
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 12:00 F2
Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Användbarhet, Etik

Profilbild för Vårdcentralen Teleborgs digifysiska vårdcentral – från idé till lansering på 6 månader

Vårdcentralen Teleborgs digifysiska vårdcentral – från idé till lansering på 6 månader

Anna Ninov, Linda Owesson
Onsdag 24 maj 2023 09:25 - 09:40 F1
Av kliniker, för kliniker, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning

Profilbild för WORKSHOP: Requirements for a Digital Therapeutics (DTx) Design and Trial Service: An Expert Workshop

WORKSHOP: Requirements for a Digital Therapeutics (DTx) Design and Trial Service: An Expert Workshop

Kerstin Denecke, Tobias Kowatsch
Tisdag 23 maj 2023 15:45 - 17:15 R23
MIE: Special Topic: Caring is Sharing - exploiting value in data for health and innovation, English, Enbart på plats, Workshop, Avancerad

Profilbild för Workshop on Patient Generated Health Data – Digital Tools and Applications

Workshop on Patient Generated Health Data – Digital Tools and Applications

Virpi Jylhä
Torsdag 25 maj 2023 12:45 - 14:00 R23
MIE: Special Topic: Caring is Sharing - exploiting value in data for health and innovation, English, Enbart på plats, Workshop, Avancerad

Profilbild för WORKSHOP: Lessons Learned from the Implementation of Health Data Warehouses : Participatory Development of Recommendations

WORKSHOP: Lessons Learned from the Implementation of Health Data Warehouses : Participatory Development of Recommendations

Antoine Lamer, Benjamin Popoff, Boris Delange, Paul Quindroit
Torsdag 25 maj 2023 10:15 - 11:45 J2
MIE: Special Topic: Caring is Sharing - exploiting value in data for health and innovation, English, Enbart på plats, Workshop, Avancerad