Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Informatik/semantik

Läkaresällskapets språkkommitté inleder tisdagen med tre föreläsningar i spåret Språket i hälso- och sjukvården och detta följs av fyra informatikföreläsningar. 

Moderator:  Magnus Fogelberg


Samverkan kring informatik och semantik onsdag 24/5
I detta spår presenteras pågående samverkan och utveckling som skapar förutsättningar för enhetlig begreppsanvändning och interoperabilitet i vården. Inledningsvis beskrivs samverkan inom ramen för regionerna system för kunskapsstyrning, bland annat användningen av Snomed CT som är en viktig del av överenskommelsen mellan staten och SKR om God och nära vård 2023. Vidare ges exempel på utveckling och implementering i regioner och kommuner, från regionerna i Sussa-samverkan samt från Västra götalandsregionen och de 49 kommuner som deltar i VGR:s satsning på en sammanhållen vård.


Detta följs av en halvdag med openEHR och FHIR torsdag 25/5


 Mer om informatik hittar du i spåret om Omvårdnadsinformatik

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Språket i klassifikationer

Språket i klassifikationer

Gunnar Henriksson
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:30 J1
Informatik/semantik, Språket i hälso- och sjukvården, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Informationssäkerhet

Profilbild för Språket i Snomed CT

Språket i Snomed CT

Emma Hultén
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 J1
Språket i hälso- och sjukvården, Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Facktermer eller allmänord, vad ska jag välja?

Facktermer eller allmänord, vad ska jag välja?

Åsa Holmér
Tisdag 23 maj 2023 14:00 - 14:30 J1
Språket i hälso- och sjukvården, Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Etik

Profilbild för OLLI - VGR:s egenutvecklade begreppstjänst

OLLI - VGR:s egenutvecklade begreppstjänst

Olle Karlsson, Viktor Een
Tisdag 23 maj 2023 14:30 - 15:00 J1
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Användbarhet

Profilbild för Hur vi förbereder oss för ICD-11

Hur vi förbereder oss för ICD-11

Magdalena Fresk
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 J1
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Information/myndighet

Profilbild för Regionalt arbete med indikatorer från PSVF ur ett informatiskt perspektiv

Regionalt arbete med indikatorer från PSVF ur ett informatiskt perspektiv

Veronica Winter
Tisdag 23 maj 2023 16:00 - 16:30 J1
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Användbarhet

Profilbild för Diplomering i klinisk informatik

Diplomering i klinisk informatik

Anders Thurin
Tisdag 23 maj 2023 16:30 - 17:00 J1
Informatik/semantik, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Utbildning (utbildningsbevis), Styrning/Förvaltning

Profilbild för Nationell samverkan och stöd för användning och utveckling av Nationell informationsstruktur och Snomed CT

Nationell samverkan och stöd för användning och utveckling av Nationell informationsstruktur och Snomed CT

Erika Ericsson, Niklas Eklöf
Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 09:00 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Styrning/Förvaltning, Dokumentation

Profilbild för Samverkan med regionerna i utvecklingen av Snomed CT

Samverkan med regionerna i utvecklingen av Snomed CT

Ajla Jakupovic, Lotti Barlow
Onsdag 24 maj 2023 09:00 - 09:30 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Nytta/effekt, Dokumentation, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Klinisk Informatik - vad är det och hur rör det mig?

Klinisk Informatik - vad är det och hur rör det mig?

Anders Thurin, Göran Petersson, Lina Nilsson
Onsdag 24 maj 2023 09:30 - 10:00 A5
Informatik/semantik, Svenska, Enbart på plats, Presentation

Profilbild för Nationell arbetsgrupp för användning av Snomed CT

Nationell arbetsgrupp för användning av Snomed CT

Ajla Jakupovic, Anna-Maria Nygren, Erik TainioLagusson
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 11:00 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation

Allmänspråkliga synonymer i Snomed CT

Robert Ville Meriruoho
Onsdag 24 maj 2023 11:00 - 11:30 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Appar, Användbarhet

Profilbild för Informationsutbyte mellan vård- och omsorgsgivare

Informationsutbyte mellan vård- och omsorgsgivare

Cornelia Moseid
Onsdag 24 maj 2023 11:30 - 12:00 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Kommun, Patientsäkerhet

Profilbild för Stora steg framåt i arbetet med införandet av ett nytt journalsystem i nio regioner

Stora steg framåt i arbetet med införandet av ett nytt journalsystem i nio regioner

Niklas Lindberg, Patrik Dahlqvist-Jönsson
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 13:30 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för ePI – en övergång till XML-baserad produktinformation, bättre sent än aldrig

ePI – en övergång till XML-baserad produktinformation, bättre sent än aldrig

Kim Sherwood, Markus Forslund
Onsdag 24 maj 2023 13:30 - 14:00 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Begreppsarbete i VGR

Begreppsarbete i VGR

Viktor Een
Onsdag 24 maj 2023 14:00 - 14:30 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Begreppssystem för läkemedelshantering i Västra Götalandsregionen

Begreppssystem för läkemedelshantering i Västra Götalandsregionen

David Tegel, Magnus Fogelberg, Olle Karlsson, Sofia Andersson
Onsdag 24 maj 2023 14:30 - 15:00 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Patientsäkerhet

Profilbild för En nationell samlingspunkt för utbyte av kodverk - en inspirationsföreläsning om informatiknavet Terminologitjänsten

En nationell samlingspunkt för utbyte av kodverk - en inspirationsföreläsning om informatiknavet Terminologitjänsten

Erik TainioLagusson, Lars Börjeson, Sara Meunier
Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 16:00 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Välfärdsutveckling

Profilbild för Erfarenheter av att bedöma Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer

Erfarenheter av att bedöma Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer

Manne Andersson, Vivéca BusckHåkans
Onsdag 24 maj 2023 16:00 - 16:30 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg – vad är det?

Grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg – vad är det?

Helena Nilsson, Johanna Hellberg
Onsdag 24 maj 2023 16:30 - 17:00 A5
Informatik/semantik, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Information/myndighet