Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Workshops / Fördjupningar

Workshops och fördjupningar är nu under publicering. De flesta beräknas att publiceras senast 14 mars

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för AI för förbättrad vård av unga vuxna med psykisk ohälsa

AI för förbättrad vård av unga vuxna med psykisk ohälsa

Jens Nygren, Johan Wahlström, Lena Petersson, Niklas Sundler
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 12:15 R17/18
Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Användbarhet, Etik

Profilbild för AI för socialtjänsten

AI för socialtjänsten

Lovisa Ericsson, Malin Lindström
Torsdag 25 maj 2023 09:00 - 10:30 J1
Socialtjänst / äldreomsorg / kommun, Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling

Profilbild för Hur kan vi, med hjälp av interoperabilitet, skapa bättre hälsa? Med avstamp i fothälsa

Hur kan vi, med hjälp av interoperabilitet, skapa bättre hälsa? Med avstamp i fothälsa

Anneli Nöu, Leif Sundberg, Rickard Brännvall, Thomas Magnusson, Ulla HellstrandTang, Zacharias Sjöberg
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 12:00 R5/6
Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Styrning/Förvaltning, Kommun, Appar, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Implementation of technologies to support well-being, ageing and care at home

Implementation of technologies to support well-being, ageing and care at home

Heidi Anttila, Minna Koivuniemi, minna liisa Luoma, Petri Heikkinen
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 14:30 R2
Workshops / Fördjupningar, English, Enbart på plats, Workshop, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Implementing AI in healthcare – methods to succeed!

Implementing AI in healthcare – methods to succeed!

Jens Nygren, Lena Petersson, Monika Nair
Onsdag 24 maj 2023 13:30 - 15:00 J1
Workshops / Fördjupningar, English, Enbart på plats, Workshop, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning

Profilbild för Information och kunskap från Läkemedelsverket - hur vill du ha det?

Information och kunskap från Läkemedelsverket - hur vill du ha det?

Karin Gårdmark Östh
Onsdag 24 maj 2023 14:00 - 15:00 R2
Läkemedel, Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Övrigt, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Information/myndighet

Profilbild för "Innovationer för att nyttiggöra hälsodata - en systemworkshop" av Vinnova

"Innovationer för att nyttiggöra hälsodata - en systemworkshop" av Vinnova

Anna Löfgren Wilteus, Jonas Tranell, Richard Hellborg, Sanna Edlund, Ylva Linde
Onsdag 24 maj 2023 12:45 - 15:00 R17/18
Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Juridik, Informationssäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Introduction to openEHR, part 2: Clinical modeling, Technical implementation, Querying, Tools and Examples.

Introduction to openEHR, part 2: Clinical modeling, Technical implementation, Querying, Tools and Examples.

Erik Sundvall, Silje Ljosland Bakke
Torsdag 25 maj 2023 13:00 - 15:00 R17/18
Informatik/semantik, Workshops / Fördjupningar, English, Enbart på plats, Workshop, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning, Dokumentation, Appar, Användbarhet

Profilbild för Lyssna så att du hör. En workshop som ger dig verktyg

Lyssna så att du hör. En workshop som ger dig verktyg

Anna Raczko, Sofia Tegelid
Torsdag 25 maj 2023 13:00 - 14:15 J1
Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Innovativ/forskning, Test/validering, Användbarhet

Profilbild för Läkemedelsbokens nya webbplats

Läkemedelsbokens nya webbplats

Jerry Hedlund, Miriam Entesarian Matsson, Sofie Schwan
Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 14:00 R2
Workshops / Fördjupningar, Läkemedel, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Fördjupning, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Ofrivillig ensamhet- vad är din roll?

Ofrivillig ensamhet- vad är din roll?

Maria Pahlberg, Patrik Bergström
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 12:00 R2
Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning

Profilbild för PACE – vi lär tillsammans utifrån erfarenheterna från projekt inom egenmonitorering cancer

PACE – vi lär tillsammans utifrån erfarenheterna från projekt inom egenmonitorering cancer

Christer Karlsson, Göran Henriks, Katarina Planhammar Hörberg, Maria-Teresa Essen-Möller, Marloes van Tongeren, Sara Christensen, Helena Conning
Torsdag 25 maj 2023 11:00 - 12:30 J1
Workshops / Fördjupningar, Egenmonitorering, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Appar

Profilbild för Ramverk för uppföljning av Nära vård – workshop för att pröva på ramverket

Ramverk för uppföljning av Nära vård – workshop för att pröva på ramverket

Helena Henningson, Dag Norén, Lisbeth Löpare Johansson, Karina Kight, Kristina Malmsten
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:30 R17/18
Workshops / Fördjupningar, Nära vård, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning

Profilbild för Säker digital kommunikation – hur skapar vi ökad nytta i framtiden?!

Säker digital kommunikation – hur skapar vi ökad nytta i framtiden?!

Viktoria Hagelstedt, Annika Liljegren, Caroline Hagberg, Malin Domeij
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 14:30 R17/18
Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Vetenskapande medarbetare – Nära Vård i verkligheten! En ny typ av social media för att leda och följa utvecklingsprocesser

Vetenskapande medarbetare – Nära Vård i verkligheten! En ny typ av social media för att leda och följa utvecklingsprocesser

Martin Lackéus, Jonas Boström, Annelie Rosfjäll, Carin Sävetun, Malin Heimer
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 12:00 J1
Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Vård och omsorg på distans – är egenmonitorering något för kommunerna?

Vård och omsorg på distans – är egenmonitorering något för kommunerna?

Marie Hellholm, Kerstin Engman
Tisdag 23 maj 2023 10:30 - 12:00 F2
Workshops / Fördjupningar, Svenska, Enbart på plats, Workshop, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Användbarhet, Etik