Huvudbild för Vitalis 2022

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2022 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Det går fortsatt att köpa tillgång till det digitala innehållet

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Beslutstöd / Kunskapsstyrning

Alla programpunkter

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Profilbild för Nytt nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nytt nationellt kliniskt kunskapsstöd

Chris Landergren, Emma Vintemon
Torsdag 19 maj 2022 15:00 - 15:30 A6
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, Quality and knowledge management, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Benefits/effects, Management, Follow-up/Report of current status,

Profilbild för Att skapa ett faktabaserat beslutstöd

Att skapa ett faktabaserat beslutstöd

Patrik Bodeby
Torsdag 19 maj 2022 11:00 - 11:30 A6
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, Healthcare Services, On site only, Standard >25 min, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Healthcare professionals, Benefits/effects, Patient centration, Patient safety, Usability

Profilbild för Inera framtidsspanar – målbild för diagnostik

Inera framtidsspanar – målbild för diagnostik

Christina Kling Hassler
Torsdag 19 maj 2022 10:30 - 11:00 A6
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, Future Health and Social Care, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Organizational development, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration

Profilbild för Resan mot en datadriven uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Resan mot en datadriven uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Andreas Endredi, Björn Genfors
Torsdag 19 maj 2022 13:00 - 13:30 A6
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, Quality and knowledge management, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Patient centration, Management, Follow-up/Report of current status,, Government information

Profilbild för Hur Kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver utveckling och införande av AI inom hälso- och sjukvården

Hur Kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver utveckling och införande av AI inom hälso- och sjukvården

Magnus Kjellberg
Torsdag 19 maj 2022 08:45 - 09:15 A6
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, AI, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Innovation/research, Follow-up/Report of current status,, Law, Judicial procedures, Information security, Government information, Ethics

Profilbild för Scaling Innovation in hospitals - Mayo’s Story

Scaling Innovation in hospitals - Mayo’s Story

Eric L. Harnisch, Jessica Kumbier
Torsdag 19 maj 2022 11:30 - 12:00 A6
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, Future Health and Social Care, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Patient centration, Management, Innovation/research, Patient safety, Information security, Usability

Profilbild för Framgångar och erfarenheter av informationsförsörjning till Nationella kvalitetsregister

Framgångar och erfarenheter av informationsförsörjning till Nationella kvalitetsregister

Anna Trinks, Björn Hultgren
Torsdag 19 maj 2022 15:30 - 16:00 A6
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, Quality and knowledge management, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects

Profilbild för Kliniskt beslutsstöd och hälsodata som resurs för kunskapsstyrd vård, ett lyckat exempel från klinisk verksamhet

Kliniskt beslutsstöd och hälsodata som resurs för kunskapsstyrd vård, ett lyckat exempel från klinisk verksamhet

Hjalmar Olsson
Torsdag 19 maj 2022 13:30 - 14:00 A6
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, Quality and knowledge management, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Documentation,, Patient safety

Profilbild för Digitala kunskapsstöd och nationella riktlinjer som del i nationell kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Digitala kunskapsstöd och nationella riktlinjer som del i nationell kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Anders Fejer, Mattias Fredricson, Olof Lindelius
Torsdag 19 maj 2022 14:00 - 14:30 A6
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, Quality and knowledge management, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Benefits/effects, Management, Government information

Profilbild för Smart datavisualisering bidrar till mer jämlik och mer operationssjukvård

Smart datavisualisering bidrar till mer jämlik och mer operationssjukvård

Christina Svärd
Torsdag 19 maj 2022 09:15 - 09:30 A6
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, Decision Support, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Management, Follow-up/Report of current status,

Profilbild för En nyckel till effektiv prehospital vård – samordning av data för korrekta beslut

En nyckel till effektiv prehospital vård – samordning av data för korrekta beslut

Mattias Seth
Torsdag 19 maj 2022 09:30 - 10:00 A6
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, Remote Health Care, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Welfare development,, Innovation/research

Profilbild för Bästa möjliga kunskap är tillgänglig och lätt att använda - Sveriges regioner tar ett samlat grepp kring kunskapsstöd

Bästa möjliga kunskap är tillgänglig och lätt att använda - Sveriges regioner tar ett samlat grepp kring kunskapsstöd

Chris Landergren, Emma Vintemon
Torsdag 19 maj 2022 14:30 - 15:00 A6
Beslutstöd / Kunskapsstyrning, Svenska, Decision Support, Pre-recorded + Live, Standard >25 min, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Care professionals, Healthcare professionals, Benefits/effects, Management, Follow-up/Report of current status,