Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Hur Kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver utveckling och införande av AI inom hälso- och sjukvården

Hur Kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver utveckling och införande av AI inom hälso- och sjukvården Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 08:45 - 09:15 A6

Föreläsare: Magnus Kjellberg

Spår: Beslutstöd / Kunskapsstyrning

Hälso- och sjukvården står inför många och svåra utmaningar, t.ex. vad gäller en åldrande och mer vårdkrävande befolkning, samtidigt som tillgången till sjukvårdspersonal är problematisk. Att bättre nyttja den data som produceras inom hälso- och sjukvården genom analys och artificiell intelligens (AI) kan både bättre diagnostik och behandling liksom effektiviseringar uppnås.

                           För att möta det behov av kompetens inom dataanalys och AI som uttryckts från kliniska och forskande verksamheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har Kompetenscentrum AI bildats. Kompetenscentrum AI stödjer och möjliggör utveckling och införande av AI genom att tillhandahålla kompetens inom AI, bl.a. dataanalys, algoritmutveckling och verksamhetsutveckling. Dessutom tas ett helhetsgrepp kring AI genom att AI-projekt sammanförs med övriga relevanta stödfunktioner vid behov såsom juridik, informationssäkerhet och IT.

                           I denna föreläsning kommer bakgrund och resonemang bakom bildandet av Kompetenscentrum AI att presenteras och hur detta kopplar mot Sahlgrenska Universitetssjukhusets nyligen framtagna AI-strategi. Flera exempel på projekt och strategiskt viktiga områden och teknologier där Kompetenscentrum AI arbetar aktivt kommer att lyftas, t.ex. testbädd för kommersiella och egenutvecklade AI-lösningar, metoder att hantera känslig data och tillgång till kraftfull teknisk infrastruktur.

Språk

Svenska

Ämne

AI

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Law, Judicial procedures
Information security
Government information
Ethics

Föreläsare

Profilbild för Magnus Kjellberg

Magnus Kjellberg Föreläsare

Centrumföreståndare Kompetenscentrum AI
Sahlgrenska Universitetssjukhuset