Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Bästa möjliga kunskap är tillgänglig och lätt att använda - Sveriges regioner tar ett samlat grepp kring kunskapsstöd

Bästa möjliga kunskap är tillgänglig och lätt att använda - Sveriges regioner tar ett samlat grepp kring kunskapsstöd Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 14:30 - 15:00 A6

Föreläsare: Chris Landergren, Emma Vintemon

Spår: Beslutstöd / Kunskapsstyrning

I en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård är det viktigt att ny kunskap snabbt börjar användas och att bästa tillgängliga kunskap används i varje möte. Kunskapen finns bland annat i olika typer av kunskapsstöd.  I samband med etableringen av Nationellt system för kunskapsstyrning tar Sveriges regioner ett samlat grepp kring kunskapsstöd och möjligheten att distribuera kunskapen till varje patientmöte. 

I patientmötet blir kunskapen ett stöd för professionen men också ett verktyg för att göra patienten mer delaktig i sin egen vård tillsammans med professionen. Denna delaktighet är grundläggande för en utveckling som utgår från patientens perspektiv och egen kunskap. 

Nationellt system för kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Framgången räknas i liv och jämlik hälsa.

 

Språk

Svenska

Ämne

Decision Support

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Benefits/effects
Management
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Chris Landergren

Chris Landergren Föreläsare

Medicinskt sakkunnig
Inera

Chris Landergren är medicinsk sakkunnig läkare på Inera AB med fokus på kunskapsstöd till profession. Barnläkare och barnpsykiater, verksamhetsledning inom barnpsykiatri samt medicinsk rådgivning i regionledning. Tidigare arbetat inom nationellt system för kunskapsstyrning på nationell, sjukvårdsregional och regional nivå. Förbättringskunskap är ett stort intresse.

Emma Vintemon Föreläsare

Tjänsteansvarig
Inera