Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Resan mot en datadriven uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Resan mot en datadriven uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 13:00 - 13:30 A6

Föreläsare: Andreas Endredi, Björn Genfors

Spår: Beslutstöd / Kunskapsstyrning

En del av det arbete som görs inom Nationellt system för kunskapsstyrning handlar om att ta reda på om de kunskapsstöd som tas fram följs i hälso- och sjukvården och att de skapar nytta för patienten. I arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har nya metoder arbetats fram för att skapa goda förutsättningar för uppföljning av vårdförloppens resultat. Det handlar om att använda befintliga källor för uppföljning, såsom nationella kvalitetsregister men också om att skapa förutsättningar för att minska mängden dubbeldokumentation och istället använda den dokumentation som kan hämtas i regionernas vårdinformationssystem som grund för den uppföljning som önskas. I denna presentation beskriver vi hur regionerna i samverkan arbetar med detta med stöd av SKR.


Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Patient centration
Management
Follow-up/Report of current status,
Government information

Föreläsare

Profilbild för Andreas Endredi

Andreas Endredi Föreläsare

Konsult
SKR

Andreas har arbetat med styrnings- och ledningsfrågor inom hälso- och sjukvård i hela sitt yrkesliv. Både i ledande positioner inom landsting/regioner och som konsult. Han har ett stort intresse för att bidra till att förbättra förutsättningarna för kvalitetsutveckling i vården. Just nu är han engagerad i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och särskilt med att stödja nationella arbetsgrupper att finna lämpliga indikatorer vilka kan användas för uppföljning.

Profilbild för Björn Genfors

Björn Genfors Föreläsare

Informatiker
SKR

Björn har jobbat på nationell nivå med frågor som rör semantik och teknik i nära ett decennium. Just nu är Björn en del av stödfunktionen för strukturerad vårdinformation på SKR, där hans huvudsakliga arbetsuppgift är att samordna och delta i det operativa informatikarbetet i samband med regionernas framtagande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.