Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Smart datavisualisering bidrar till mer jämlik och mer operationssjukvård

Smart datavisualisering bidrar till mer jämlik och mer operationssjukvård Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 09:15 - 09:30 A6

Föreläsare: Christina Svärd

Spår: Beslutstöd / Kunskapsstyrning

Operationskapacitet, dvs tekniskt utrustade och med kvalificerad personal bemannade operationssalar, är en av de mest dyrbara och värdefulla tillgångarna i sjukvården. Att använda denna resurs på ett ansvarsfullt sätt utifrån patienters behov kräver planering och styrning. Planering och styrning bör utgå från aktuell och uppdaterad information. Vi har utvecklat en datavisualiseringmodell som på ett överskådligt sätt i realtid visar de parametrar som är väsentliga för att säkerställa att operationskapacitet vid våra tre sjukhus-siter nyttjas optimalt där det är patienternas medicinska behov som i första hand styr när och vart man ska opereras.

Språk

Svenska

Ämne

Decision Support

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers

Nyckelord

Management
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Christina Svärd

Christina Svärd Föreläsare

Områdeschef
Hallands sjukhus Region Halland

MD, PhD, överläkare i kirurgi. Mer än tio års erfarenhet som chef inom opererande verksamheter, nu områdeschef på Hallands sjukhus.