Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Digitala kunskapsstöd och nationella riktlinjer som del i nationell kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Digitala kunskapsstöd och nationella riktlinjer som del i nationell kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 14:00 - 14:30 A6

Föreläsare: Anders Fejer, Mattias Fredricson, Olof Lindelius

Spår: Beslutstöd / Kunskapsstyrning

Socialstyrelsen vill bidra till en sammanhållen och effektiv nationell kunskapsstyrning. Strukturerade och kodade nationella riktlinjer och kunskapsstöd är en viktig möjliggörare för att nå målet. 

I denna föreläsning startar vi i en övergripande målbild för digitala kunskapsstöd som del i nationell kunskapsstyrning och går vidare till fördjupad beskrivning av myndighetens digitala kunskapsstöd och hur vårt arbete förhåller sig till i ett kunskapsstyrningssystem i snabb utveckling. Vi ger en beskrivning över var vi befinner oss idag och hur vår utvecklingsplan ser ut.


Vi kommer att diskutera:

- Målbild för digitala kunskapsstöd – till vilka ska våra olika digitala kunskapsstöd vända sig och hur möter vi just deras behov?

- Vilka utvecklingssteg måste vi ta, på egen hand och tillsammans med övriga aktörer i den nationella kunskapsstyrningen.  

- Våra lärdomar så här långt – från informationsspecifikation till verktyg för att författa kunskapsstöd. 


Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals

Nyckelord

Benefits/effects
Management
Government information

Föreläsare

Profilbild för Anders Fejer

Anders Fejer Föreläsare

Enhetschef
Socialstyrelsen

Objektägare Digitala kunskapsstöd

Mattias Fredricson Föreläsare

Enhetschef
Socialstyrelsen

Enhetschef nationella riktlinjer

Olof Lindelius Föreläsare

Förvaltningsledare
Socialstyrelsen

Förvaltningsledare digitala kunskapsstöd