Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för En nyckel till effektiv prehospital vård – samordning av data för korrekta beslut

En nyckel till effektiv prehospital vård – samordning av data för korrekta beslut Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 09:30 - 10:00 A6

Föreläsare: Mattias Seth

Spår: Beslutstöd / Kunskapsstyrning

I takt med omställningen till ökad sjukvård i hemmet, egenmonitorering och flera mobila team ökar kraven på att effektivt kunna dela och använda data och information inom vårdkedjan. Olika vårdgivare och leverantörers lösningar måste samspela för att fatta rätt beslut för behandling och prioritet på alla nivåer. Utöver att väva samman informationen krävs också att man stöttar upp med beslutsstöd för tolkning och rådgivning.


Hos äldre är idag fallskador den vanligaste orsaken till alvarliga skador som kräver ambulans. Ett system som i realtid kan automatisera alarmering och informationsöverföring av hälsodata till olika aktörer inom vårdkedjan, skapar mer effektiva och patientsäkra medicinska handläggningar. På så sätt slipper patienten ligga skadad flera timmar innan hjälp anländer, samtidigt som ambulanspersonalen håller sig uppdaterad med den senaste hälsoinformationen medan den är på väg till olycksplatsen. Ett sådant system möjliggörs av framsteg inom sensorteknologi och artificiell intelligens, där olika produkter (smartwatch, kameror etc) hjälper till att samla in vitaldata (hjärtfrekvens etc) i realtid. Genom att kombinera olika vårdgivare och leverantörers tekniska lösningar kan mer data samlas in, vilket i sin tur kan optimera behandling och prioritering av svårt skadade patienter. Denna form av samverkan mellan olika aktörer ställer dock stora krav på interoperabilitet.

På Chalmers drivs projekt som skall bidra till att hantera dessa utmaningar i den prehospitala och mobila sjukvården. Syftet är att utveckla ett system för att optimera och effektivisera all steg i vårdkedjan vid händelse av fall, allt ifrån detektering och alarmering till bedömning och prioritering. Projektet benämns ASAP (Acute Support Assessment and Prioritizing) Autumn Leaves och är ett trippelhelixsamarbete mellan Chalmers tekniska högskola, SU ambulans, VGR SvLc samt företag.

Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Welfare development,
Innovation/research

Föreläsare

Profilbild för Mattias Seth

Mattias Seth Föreläsare

Doktorand
Chalmers tekniska högskola

Mattias är doktorand vid institutionen för Elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola inom gruppen medicinska signaler och system. Han arbetar med digital hälsa med fokus på interoperabilitet, data fusion och artificiell intelligens.