Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Kliniskt beslutsstöd och hälsodata som resurs för kunskapsstyrd vård, ett lyckat exempel från klinisk verksamhet

Kliniskt beslutsstöd och hälsodata som resurs för kunskapsstyrd vård, ett lyckat exempel från klinisk verksamhet Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 13:30 - 14:00 A6

Föreläsare: Hjalmar Olsson

Spår: Beslutstöd / Kunskapsstyrning

Genom att använda en beslutsstödsplattform som automatiskt går igenom hela journalen vid varje patientmöte och utvärderar patientdata mot nationella riktlinjer har Liljeholmens vårdcentral inom Stockholm läns sjukvårdsområde visat att det är möjligt att öka patientsäkerheten, följa nationella riktlinjer och kunskapsstöd samtidigt som man får mer tid för patienten och sparar administrativ tid. Under detta seminarium kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter.


Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd, Regionernas Kunskapsstyrning, Socialstyrelsens riktlinjer, Primärvårdskvalitet, lokal kvalitetsuppföljning. Initiativen kring kunskapsstöd inom vården är många. Över hälften av alla riktlinjer och kunskapsstöd kan man nyttja direkt i patientmötet. Trots detta ligger väldigt lite fokus på hur läkaren ska ta till sig och tillämpa riktlinjer i mötet med patienten. Det vanligaste sättet idag är att kunskapen publiceras på webbsidor dit läkaren själv måste gå och söka information. Detta tar värdefull tid från patientmötet.  


SLSO och Liljeholmens vårdcentral har utvärderat en beslutsstödsplattform för att underlätta följsamheten mot gällande riktlinjer och kunskapsstöd. Utvärderingen visade att ett digitalt stöd kan öka följsamheten till riktlinjer och öka patientsäkerheten samtidigt som det ger mer tid för patienten och effektiviserar administrationen.


Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Students
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Documentation,
Patient safety

Föreläsare

Profilbild för Hjalmar Olsson

Hjalmar Olsson Föreläsare

Specialist i allmänmedicin
SLSO

Hjalmar arbetade i 20 år inom mediabranschen som producent och manusförfattare inom radio, TV och utbildning innan han sadlade om till läkare i 40-årsåldern. Idag arbetar han som specialist i allmänmedicin vid Liljeholmens VC i Stockholm och medverkar där i flera projekt för forskning och utveckling inom digitala kunskapsstöd och webverktyg. Allt från teledermatoskopi men AI-stöd till mikroinlärningsprogrammet SOFIE.